Bytte av T-We Boks II

Har du fått tilsendt en ny T-We Boks? Her viser vi deg hvordan du bytter ut din gamle dekoder og kobler opp den nye.

Fjernkontroll T-We II

1. Koble fra den gamle boksen

Koble fra alle kabler. Fjern din gamle T-We Boks II og strømforsyning. Fjern også gammel HDMI-kabel og nettverkskabel.

Skru på T-We Boks II

2. Ikke gjenbruk de gamle kablene

Merk! Du må bytte alle kablene som følger med i esken til din nye T-We Boks II.

Dette er for å eliminere feil som kan stamme fra de gamle kablene.

3. Koble til den nye boksen

Koble til de nye HDMI- og nettverkskablene og ny strømforsyning. Koble til gammel antennekabel hvis du har dette.

Slå på din nye T-We Boks II.

Bytte dekoder - koble til den nye boksen

4. Installasjon

T-We Boks II starter nå en installasjon av tjenestene. Følg veiledning på skjermen.

Når du skal bruke fjernkontrollen må denne først sammenkobles med den nye boksen. Hold eksisterende fjernkontroll nær boks (ca. 50 cm) og trykk på MENU og OK samtidig (se bildet under). Slipp opp når det slutter å blinke (ca. 3 sek).

Trenger du mer veiledning til sammenkobling av fjernkontroll, trykk på knappen under.

Koble til fjernkontroll
resirkulering av fjernkontroll

5. Ferdig

Når installasjonen er ferdig vil du se TV-bilde på skjermen.

Trykk T-We på fjernkontrollen og sjekk at du får startet underholdningsportalen T-We.

bytte dekoder - installasjon av ny T-We Boks II

6. Returner den gamle boksen

Du skal ha fått tilsendt en egen konvolutt med returlapp. Bruk denne for å sende den gamle boksen tilbake til oss. Hvis du ikke har mottatt returlapp, ta kontakt med kundeservice.

Koble til internett

Merk: Det er viktig at du kobler T-We Boks II til Internett, for å gi deg tilgang til T-We tjenester som Start Forfra, Ukesarkiv og mer – dette er tjenester som inngår i det du allerede betaler for. I tillegg vil vi kunne hjelpe deg mer effektivt og treffsikkert når boksen er tilkoblet internett.

Trenger du hjelp til dette, trykk på linken under.

 • Koble sammen med TV

  Bruke samme fjernkontroll på T-We Boks II og TV

  Du kan programmere fjernkontrollen for T-We Boks II til å kontrollere TV-en også, så slipper du å forholde deg til flere fjernkontroller.

  1. Skru på TV-en og T-We boksen

  2. Hold talltastene [1] og [3] inne samtidig i 3 sekunder til det begynner å lyse rundt [Av/på TV] -knappen. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.

  3. Hold [Av/på TV] -knappen inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang! Hvis du slipper knappen for sent, vil fjernkontrollen tro at den ikke har funnet riktig TV og vil fortsette å lete videre inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Men en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. 

  4. Slå av dekoderen. Når du slår på dekoderen igjen, vil også TV slå seg på automatisk om den støtter HDMI-CEC.

  5. Prøv nå om volumtastene virker på TV-en.

  Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som forventet, prøv å programmere den igjen.

  1. Trykk på tallene [1] og [6] samtidig til det lyser rundt [Av/på decoder]. Tast inn tallene [9 9 6].

  2. Det vil nå blinke 2 ganger rundt [Av/på TV]. Så kan du programmere den på nytt.

  Etter at fjernkontrollen er programmert vil du få tilgang til følgende TV-funksjoner:

  • Av/på

  • Input (velg signalkilde)

  • Volum opp

  • Volum ned

  Hvis du ønsker å justere volumet for boksen, holder du [Shift]-tasten nede samtidig som du trykker inn en av volumtastene.

  Mange andre funksjoner på TV-en (som for eksempel meny, fargetaster og talltaster) kan nå også kontrolleres med boksens fjernkontroll. For å velge en TV-funksjon holder du nede [Shift]-tasten på fjernkontrollen, samtidig som du trykker på ønsket kommando.