Mobil

Legge inn personlig velkomsthilsen

Ring 915 09 002 fra din mobil for å legge inn ny eller endre velkomsthilsen.

Slå av eller på MobilSvar

MobilSvar er slått på som standard.

Slå av MobilSvar: Tast ##002#, trykk ring/send.

Slå på MobilSvar: Tast *004*+4791509001#, trykk ring/send.

Du kan også administrere MobilSvar fra Mine sider. Velg Annet og Administrer MobilSvar.

Endre tiden før samtalen går til MobilSvar

Du kan velge mellom 5, 10, 15, 20, 25 og 30 sekunders ringetid

  1. Tast *61*91509001**<antall sekunder›#

  2. Trykk send/ring, for eksempel: *61*91509001**15# og send/ring.

Om du skal bruke en eller to stjerner før du taster inn antall sekunder, avhenger av typen mobiltelefon du har. Du vil få en feilmelding om du taster feil antall stjerner.

Merk, har du Tvilling endres ringetiden for viderekobling fra mobilen med hoved-SIMkortet.

Mobilsvar endre ringetid
Endre tiden før samtalen går til MobilSvar Slik kan det se ut på mobilen når du taster inn koden for å endre tid. I bilde endres denne til 15 sekunder.
Mobilsvar slå av
Slå av MobilSvar Slik kan det se ut på mobilen når du taster inn koden for å slå av MobilSvar. Trykk på "ring"-knappen for å skru av.

Sjekke MobilSvar fra en annen telefon

  1. Ring + 47 og ditt mobilnummer. Det vil ringe som vanlig på ditt nummer.

  2. Når du hører din egen velkomsthilsen, avbryt denne med å taste *.

  3. Tast deretter din MobilSvar-kode, trykk #. Har du glemt koden, får du den tilsendt ved å taste *. Koden sendes til ditt mobilnummer.

Mobilsvar-kode

Vi anbefaler deg å endre til en personlig kode som er enklere å huske. Du trenger koden når du ønsker å høre på dine beskjeder fra en annen telefon.

Koden må være mellom 4 og 6 siffer.

Tre måter å endre kode på:

  • De tre første gangene du ringer MobilSvar får du hjelp via startveiledningen til å endre koden til en personlig kode.

  • Ring MobilSvar, trykk 3 når du er kommet i hovedmenyen. Følg veiledningen du får opplest.

  • Logg inn på Mine sider. Velg Annet, Administrer MobilSvar, deretter Endre MobilSvar-kode.

Har du glemt koden? Trykk på Glemt din MobilSvar-kode? på Mine Sider.

Du kan også sende SMS MS til 1999 for å få tilsendt MobilSvar-koden til din mobil.

?

Hvordan bruker jeg MobilSvar i utlandet?