Telenor kabelnett

Her kan du melde ifra om skade på Telenors kabler, stolper og koblingsskap utenfor egen eiendom.
Eller be om flytting av infrastruktur ved utnyttelse av egen eiendom.

Melde skade / bestille omlegging av kabler i Telenors nett

For å melde inn sak må du ha en Telenor ID-bruker. Du trenger ikke være kunde hos oss for å opprette en Telenor ID.
Trenger du hjelp med å opprette Telenor ID finner du det her: Slik registrerer du bruker

Allerede innmeldt sak?

Ønsker du å se status på din sak, så finner du disse ved å klikke på knappen under, og logg inn med din Telenor ID. Trenger du hjelp med innlogging, så finner du det her: Telenor ID - Hjelp med innlogging

Gå til innmeldingsportal

Nedtaking av eget innstrekk

Hvis du ønsker å ta ned kobberkabelen som går inn til din bolig skal dette gjøres for egen regning. Du står fritt til å engasjere en profesjonell aktør til å utføre arbeidet for deg, eller benytte Telenors samarbeidspartnere OneCo eller Eltel. Ved utførelse skal kabelen kuttes ned, og tamp sikres til stolpen. Kabel skal så leveres til godkjent mottak.

Her finner du kontaktinformasjon til OneCo og Eltel samt oversikt for ditt fylke.

Telenors saneringsprogram

Telenor planlegger regionvis sanering av bygninger, utstyr, luftkabler og stolper som ikke lenger vil være i bruk eller planlegges gjenbrukt i moderniseringen av Telenors mobil- og fibernett. Planer for fjerning av gammelt utstyr vil bli lagt slik at saneringen vil foregå på en miljøvennlig, planmessig og økonomisk forsvarlig måte. Vi kan derfor ikke fjerne spesifikke linjer eller stolper på forespørsel.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, har imidlertid vedtatt at Telenor ikke gis tillatelse til å fjerne eksisterende infrastruktur før tidligst høsten 2025 av hensyn til andre aktører som i dag benytter kobbernettet til å levere bredbåndstjenester. Det pågår en prosess for å avklare Telenors mulighet for eventuell tidligere fjerning av infrastruktur.

Informasjon om dette finnes på NKOM’s hjemmesider.

Vi kan derfor ikke angi tidspunkt for fjerning av stolper og utstyr akkurat nå.

Utbyggere

Bestilling av ny aksesstilgang på bredbånd/ fiber til borettslag, sameie eller nytt boligprosjekt

Andre henvendelser

 • Spør før du graver

  Telenor har en landsdekkende avtale med Geomatikk AS for å ivareta gravemeldingsmottak og kabelpåvisning. Ta kontakt med kabelpåvisningstjenesten før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annet som medfører behov for aktivitet i bakken. Da får du opplysninger om hvor det ligger kabler i det aktuelle området. 

  Er det kabler i nærheten av der det skal graves, vil Geomatikk vurdere om det er behov for kabelpåvisere på stedet. 

  Skade på Telenor sine kabler kan få store konsekvenser, og kan medføre erstatningsansvar. Gravemeldingens kundeportal

 • Trenger du inntakskabel til bolig?

  Telenor har sluttet å levere inntakskabel til nye boliger i Norge. Det betyr at nødvendig kabel blir levert sammen med din bestilling av tjenester fra Telenor.

  I den forbindelse anbefaler vi at du legger et trekkrør for bredbånd, telefon og fiber dersom du har åpen kabelgrøft til din nye bolig. Da kan du unngå ny oppgraving på tomten når bredbånd, telefon eller fiber skal installeres.
  Hvis du trenger å grave ny kabelgrøft, kan du lese mer om hvordan du bør grave her: Grave på egen tomt.

  Når du bestiller bredbånd, telefon eller fiber fra Telenor til en adresse hvor vi kan levere, ordner montøren med fremføring av inntakskabelen ved installasjonen. Har du på forhånd lagt trekkrør til boligen, trekker montøren inntakskabelen til dette.