WiFi

WiFi er en stor del av hverdagen. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kommer i gang med din nye ruter, kobler til nye enheter eller administrerer innstillinger på din ruter.

Illustrasjonsbilde av WiFi Ruter
Vår WiFi Ruter og forsterker designet av Snøhetta

Koble til WiFi

Her hjelper vi deg med å koble din datamaskin eller mobil til trådløst nett.

Gjelder det mobil eller PC/Mac?

Velg hvilken modell det gjelder under

Jeg vet ikke hva passordet mitt er

Har du våre nyeste WiFi-ruter, gjør du følgende:

Send SMS med kodeord WIFI XXXXXXXX til 2000 for å få tilsendt nettverksnavn og passord til ruteren. De 8 sifrene er de 8 siste sifrene i serienummeret (S/N) som står på undersiden.

Har du noen av våre eldre rutere, står passordet skrevet ruteren etter teksten admin: (består av bokstaver og tall) eller etter teksten WPA2 (består av 13 bokstaver).

Tregt nett eller dårlig dekning?

Opplever du at nettet hjemme er tregt eller at du har dårlig dekning? Prøv denne veiviseren.
Feil på nettet og dekning

Slik får du bedre trådløst nett