Løs problemer med Mobil Hjemmetelefon

Her finner du tips til hva du kan gjøre hvis du opplever problemer med samtaler eller telefonapparatet.

Telefonen slår seg ikke på

 1. Sjekk om batteriet står ordentlig i

 2. Sjekk om batteriet er tomt for strøm

 3. Sjekk at strømkabel er koblet til

 4. Dersom strøm er koblet til, og batteriet ikke lader må du kontakte Kundeservice

Samtaler brytes

 1. Velg en plassering med bedre dekning/ekstern antenne

 2. Koble til strøm

 3. Sjekk at batteriet lades

 4. Sjekk antennens tilkobling

Lav kvalitet på samtale

 1. Plasser apparatet der det er best dekning

 2. Slå av 4G Tale (VoLTE) ved å følge veiledning for dette

Telefonen er ustabil eller responderer dårlig

 1. Svar Ja når oppdatering vises på telefonen

 2. Slå telefonen helt av, og på igjen

Kun mulig å ringe nødnummer

For eventuelle oppdateringer og mer informasjon, se siden om Mobil Hjemmetelefon.