Oppkobling av Mobil Hjemmetelefon

Her finner du trinnvis veiledning for hvordan du kobler opp Mobil Hjemmetelefon

Åpne batteriluken ved å dytte inn klaffen til høyre

1. Legg apparatet med tastene ned mot bordet, og åpne batteriluken

Illustrasjonsbilde av SIM-kort som plasseres i telefonen

2. SIM-kort skyves helt inn mot venstre

Når du knekker ut SIM-kortet, er det viktig at du får ut den største delen.

Illustrasjonsbilde av batteri som plasseres i telefonapparatet

3. Sett inn batteriet med symbolene + og - synlig på oversiden. Sett på plass batteriluken.

Antennen skal skrus med klokken når baksiden vender opp

4. Skru inn antennen

Illustrasjonsbilde av spiralkabel som plasseres på undersiden

5. Koble til røret - spiralkabelen skal inn på undersiden av apparatet

Strømforsyning skal plasseres til venstre når apparatet vender ned

6. Koble strømforsyningen til strømnettet, og sett deretter den andre enden i telefonen

Rød knapp er til høyre under skjermen

7. Skru på apparatet ved å holde nede den røde knappen i 3 sekunder, til du ser skjermen slår seg på

Venstre menytast er plassert rett under skjermen

8. Tast inn PIN-kode, og trykk deretter på venstre menytast

PIN-koden er et firesifret nummer som står i brevet du har fått av Telenor, og/eller på selve holderen av SIM-kortet.

Oppdatering

Når telefonen slås på for første gang vil den se etter nye oppdateringer. Er det en ny oppdatering, følg instruksjonene på skjermen.