Hjelp til bredbåndstelefon

Bredbåndstelefon er en hjemmetelefon tilkoblet ditt bredbånd fra Telenor. Her finner du hjelp til hvordan du bruker bredbåndstelefonen.

hjelp til bredbåndstelefon

Spørsmål og svar

 • Hvordan kobler jeg telefonapparatet til ruteren min?

  Når du har en nyere bredbåndsruter fra Telenor og frittstående telefonadapter, skal adapteret skal installeres mellom rutereren og ditt telefonapparat. Her finner du en veiledning for hvordan du kobler opp adapteret til telefonen og ruteren din.

  Har du en eldre ruter ZyXEL P8702N, ZyXEL P2812, ZyXEL P2602HWT, ZyXel 660HWTS og SpeedTouch 780WLT leveres bredbåndstelefoni via et innebygd telefonadapter. Koble telefonen direkte til uttaket på baksiden av ruteren (grønn port som er markert Telefon 1 eller Voice 1). Da vil du ha summetone på telefonen.

 • Kan jeg bruke telefonapparatet som bredbåndstelefon?

  Ja, hvis du har et vanlig analogt telefonapparat. Det er ikke mulig å bruke et ISDN-telefonapparat.

 • Kan jeg koble til flere telefonapparater?

  Ja. Vi anbefaler kun ett telefonapparat, men det er mulig å koble opptil tre telefonapparater per telefonadapter/ruter.

 • Kan jeg ha mer enn ett telefonnummer tilknyttet bredbåndstelefonen?

  Nei. Med bredbåndstelefon fra oss følger det med kun ett telefonnummer.

 • Kan jeg ha husalarm med bredbåndstelefon?

  Vi kan ikke garantere at det vil fungere, og anbefaler derfor at du sjekker med alarmleverandøren din.

Feilsøk bredbåndstelefon

 • Feilsøk bredbåndstelefonen (separat telefonadapter)

  1. Sjekk at WiFi Ruter og Telefonadapter er slått på, og at alle kabler sitter godt i

  2. Hjemmetelefonen skal være koblet til uttaket merket TELE på Telefonadapteret 

  3. Har du trådløs telefon, sjekk at basestasjonen har strømtilkobling, og at batteriet på telefonen er ladet

  4. Om både WiFi Ruter og Telefonadapter har grønt lys, så har du summetone

  5. Fortsatt problem?
   Slå av strømmen på både WiFi Ruter og Telefonadapter. Vent i 3 minutter før du slår på igjen. Når begge har grønt lys har du summetone.

  6. Har du fortsatt problemer?
   Forsøk med annet telefonapparat om mulig.

  7. Får du ikke løst problemet?
   Kontakt kundeservice på nummer 915 09000

 • Feilsøk bredbåndstelefonen (telefonadapter i ruteren)

  1. Sjekk at ruteren er slått på, og at alle kabler sitter godt i

  2. Telefonen skal være koplet til  uttaket på baksiden av ruteren (grønt og markert Telefon 1 eller Voice 1)

  3. Har du trådløs telefon sjekk at basestasjonen har strømtilkobling, og at batteriet på telefonen er ladet

  4. Sjekk at du har internettilgang på en datamaskin som er tilkoblet ditt nettverk, ved å åpne en nettleser og gå inn på for eksempel www.online.no. 

  5. Sjekk at følgende lamper lyser korrekt:
       POWER - Grønn, ruteren er på
       TRÅDLØST - Grønn, trådløst er på
       DSL/WAN - Grønn eller oransje, linjen er OK
       INTERNET - Grønn, ruteren er på nett

  6. Fortsatt problemer?
   Slå av strømmen på Ruteren. Vent i 3 minutter og slå på igjen. Når det lyser grønt skal du ha summetone. 

  7. Enda ikke løst?
   Forsøk med et annet telefonapparat om mulig. 

  8. Fortsatt problemer?
   Kontakt kundeservice på nummer 915 09000

 • Hvorfor opplever jeg kun enveiskommunikasjon på min bredbåndstelefon?

  Dersom du opplever enveiskommunikasjon når du ringer, kan det være problemer med utstyret. Vi anbefaler deg å feilsøke for å løse problemet, se veiledning over.

 • Jeg mottar ingen samtaler, men jeg kan ringe ut. Hvorfor?

  Dersom du ikke får inn telefonsamtaler, men har mulighet til å ringe ut, kan det skyldes et teknisk problem med ruteren/telefonadapteret. Vi anbefaler å feilsøke for å få løst problemet, se veiledning over.

 • Vil brannmur på datamaskinen påvirke bredbåndstelefonen?

  Nei, men hvis du har ruter som ikke er levert av Telenor vil eventuell brannmur i denne kunne påvirke bredbåndstelefonen.

 • Kan jeg bruke bredbåndstelefonen ved strømbrudd?

  Nei. Bredbåndstelefonen vil ikke fungere ved strømbrudd.

 • Er det mulig å sende/motta faks med Bredbåndstelefoni?

  Ja, det er mulig hvis du har analog faks.

 • Hvorfor hakker samtalen på min bredbåndstelefon?

  Det kan det være ulike grunner til at samtalen hakker. Husk at bredbåndstelefonen bruker samme båndbredde som internett.

  Dersom du bruker store deler av bredbåndslinjen din til for eksempel nedlastning samtidig som du ringer, kan dette påvirke bredbåndstelefonen.

  Hvis dette ikke er tilfellet kan du prøve å feilsøke, se veiledning over.