Vi kan lede ditt digitaliseringsprosjekt fra start til slutt og sørge for et vellykket resultat som samsvarer med prosjektets målsetninger. Vi har svært dyktige fagfolk med høy kompetanse og lang erfaring fra ulike bransjer.

Et godt styrt prosjekt handler om å oppnå målsatte resultater sammen, og derfor er tett samhandling og samarbeid viktig. Den beste gjennomføringen av prosjektet oppnås når vi sammen skaper resultater som er forankret i virksomheten.

Dyktige prosjektledere

For oss er det viktig å finne en prosjektmodell som passer perfekt for deg og ditt prosjekt. Du vil få tilgang på et skreddersydd team og fleksible arbeidsmodeller som kan skaleres opp og ned. Våre dyktige prosjektledere er PRINCE2- og Agile-sertifiserte og benytter disse metodikkene i arbeidet. Det betyr at vi gjerne tar ansvar for hele prosjektet eller bare deler av det. Uansett er du garantert effektive, smidige prosesser og prosjektledere med full kontroll.

Prosjektmodellene våre prosjektledere benytter

På prosjektavdelingen bruker vi PRINCE2-metodikk for gjennomføring av prosjekter.  Metoden består av en strukturert serie av aktiviteter som skal gjennomføres for å oppnå et definert mål. Disse aktivitetene er nødvendig for å styre, lede og levere et prosjekt på en vellykket og god måte.

Waterfall-metodologien brukes når tidsplanen for og formålet med et prosjekt er ufravikelig, samt at fokuset ligger på en grundig og nøyaktig planleggingsfase.

Vi benytter oss også av Agile-metodikken i innovasjonsprosjekter hvor dette treffer bedre enn Waterfall og hvor utføringsfasen kan være mer flytende ved at den formes som en reaksjon på kunnskapen og beslutningene oppstår underveis. Eller som en del i et større prosjekt hvor man har støtt på en problemstilling som må løses, testes og piloteres.

Prosjekttyper

I vår prosjektavdeling skiller vi mellom tre typer av prosjekter. Det er fordi det kreves ulik tilnærming, kompetanse og struktur – samt forskjellige verktøy og maler, for gjennomføringen av:

  • Innovasjonsprosjekter

  • Utviklingsprosjekter

  • Leveranse- og administrative prosjekter