Løsningsarkitekter

Vi kan bistå deg med teknisk design av hele eller deler av den digitale grunnmuren, slik at du får ett solid fundament for videre drift og digitaliseringsprosesser. Vi hjelper deg å sikre at de ulike elementene av grunnmuren er godt skrudd sammen og sikrer at du etablerer sikker og robust konnektivitet ende til ende.

Løsningsdesign

Bak ethvert løsningsforslag er det en teknisk fagkonsulent, en løsningsarkitekt, involvert. De fleste organisasjoner har en digital grunnmur som består av ulike produkter, teknologier og løsninger. For at bedriften skal ha et solid fundament for å gjennomføre sine digitaliseringsprosesser er det viktig at de ulike elementene er riktig skalert og at integrasjonen med resten av IT-miljøet fungerer sømløst. Vi hjelper deg å bygge en digital grunnmur som gir deg sikker og optimal konnektivitet ende til ende.

Proof of concept

Identifisering av behovet

Det vil være fornuftig å sette av tid og penger til å bygge en løsning som brukerne virkelig trenger. Disse brukerne er selskapets ansatte. Og de trenger løsninger for å forbedre produktiviteten sin. Vi sørger for å identifisere behovet.

Kartlegge problempunkter og finne løsninger

Dette punktet innebærer en kartlegging for å finne måter å løse hvert behov som ble identifisert i første punkt. Når denne prosessen er gjennomført har vi en klar formening om hvilken løsning som vil være passende for din organisasjon.

Referansearkitektur

Dokumentasjon som henviser til beste praksis for forbedring og implementering av din digitale grunnmur. Ved å bruke en referansearkitektur sparer vi tid og unngår feil ved at det spesifiseres løsninger og komponenter. Fordelene med en referansearkitektur er at vi kan velge standardløsninger, vi kan gjenbruke komponenter og vi kan redusere utviklingskostnader.

Løsningsforslag

Våre løsningsarkitekter kommer opp med et løsningsforslag på bakgrunn av funnene som ble gjort ved kartleggingen. Strategien og arkitektur kvalitetssikres og vi sørger for at alle krav oppfylles.