Tekniske konsulenter

Vi kan tilby svært dyktige tekniske konsulenter med høy kompetanse og lang erfaring fra implementering av den digitale grunnmuren. Bruk gjerne oss når du har behov for å forsterke virksomheten med spesialkompetanse innen sikkerhet og nettverksinfrastruktur. Vi kan trå til på kortere prosjekter eller som en del av en langsiktig strategisk løsning.

Faglig oppdaterte tekniske konsulenter

Vi har høyt sertifiserte konsulenter med bred kompetanse og lang erfaring innenfor nettverkinfrastruktur og sikkerhet. Vi er veldig opptatt av at våre konsulenter holder seg oppdaterte og utvikler seg videre, både via faglig påfyll, sertifiseringer og interessante konsulentoppdrag. Videre har vi stort fokus på kompetansedeling internt, med våre kunder og leverandører. Dette sikrer at vi hele tiden stiller med oppdatert kompetanse.

Tilgang på spesialkompetanse

Ved å bruke oss kan du forsterke virksomheten med spesialkompetanse og samtidig sikre en fleksibel og økonomisk driftsmodell. Vi har dyktige konsulenter parat til å hjelpe deg i din digitaliseringsprosess. De er klare for både korte og lengre utfordringer og konsulentoppdrag.

Partner og rådgiver

For oss er det viktig at våre konsulenter kan fungere som din strategiske partner og rådgiver. Vi kan være din samarbeidspartner, og bidra med å skape og levere helhetlige løsninger. For oss er det viktig å ha fokus på hele arkitekturen i din virksomhet. Vi kan hjelpe deg å utvikle konsepter som løfter det tekniske til et management nivå.

Sertifiseringer

Våre konsulenter er høyt sertifiserte og innehar en rekke ulike sertifiseringer. Vi har erfaring med å jobbe etter ITIL rammeverket, både internt og hos våre kunder, og har derfor god kjennskap til dette. Flere har også erfaring med å jobbe etter arkitekturrammeverket TOGAF og er sertifiserte på dette. Videre satser vi tungt på IT-sikkerhet og sørger derfor for at flere sertifiseres på leverandøruavhengige sertifiseringer, som for eksempel informasjonssikkerhets-sertifiseringer som CISSP og SSCP. I tillegg til disse mer generelle sertifiseringene, så har vi et sterkt miljø med fagspesialister med sertifiseringer fra våre leverandører. Eksempelvis har de fleste av våre konsulenter ulike Cisco sertifiseringer som CCIE/CCDE, CCNP/CCDP og CCNA/CCDA. Vi har også sertifiseringer på ulike skyplattformer som Amazon Web Services (AWS, Google Cloud Platform (GCP) og Microsoft Azure, og det er vi stolte av. Vi bruker betydelige ressurser på kompetanseutvikling for å sikre at våre tekniske konsulenter til enhver tid skal være de beste i markedet på våre fagområder.