Hvordan er kunnskapen og holdningene til sikkerhet i din bedrift?

Innsiktsrapport Sikkerhet gir kunden oversikt over virksomhetens sikkerhetstilstand. Arbeidet baseres på samtaler med ledelsen, undersøkelse for ansatte, samt teknisk sjekk. Innsiktsrapporten bidrar til å øke forståelsen av sårbarheter, risiko og sikkerhetsarbeid.

Undersøkelsene danner grunnlag for sluttrapporten, som beskriver hva som er bra, hva vi anbefaler å se nærmere på, inkludert forslag til forbedring.

Innsikt Sikkerhet - analysere

Leveransen består av: