Telenor Security Operation Center (TSOC) er hjertet og hjernen i vår sikkerhetsarkitektur. Omfanget av trusler mot IT-systemene dine øker i takt med digitaliseringen av virksomheten.

Få en støttespiller på sikkerhet

Hvert år håndterer vårt sikkerhetssenter, Telenor Security Operation Centre (TSOC) i Arendal, over tusen alvorlige hendelser på vegne av hele Telenor og på vegne av våre kunder. Dette er hendelser som kan gjøre stor skade hvis de ikke blir oppdaget og stanset. TSOC er vårt førstelinjeforsvar som monitorerere Telenor Norges infrastruktur og leverer sikkerhetsovervåking til andre virksomheter.

Hold deg oppdatert på IT-sikkerhet
Abonner nå!

Helhetlig sikkerhetsarkitektur

TSOC har kunder og lyttepunkter (sensorer) over store deler av verden, og holder seg oppdatert på trusselbildet 24 timer i døgnet. Gruppen har gjennom mange år forbedret velprøvde metoder basert på en kombinasjon av bransjens ”best practice” og egenutviklede løsninger. TSOC har et nært samarbeid med myndighetene og de viktigste aktørene isikkerhetsbransjen. Alle våre medarbeidere er (minimum) ingeniørutdannet, spesialister innen IT-sikkerhet og innehar Forsvarets sikkerhetsklarering for ”Hemmelig” i henhold til sikkerhetsloven.