Sikkerhetssenteret er hjertet og hjernen i vår sikkerhetsarkitektur. Avdelingen består av Norges fremste sikkerhetshoder, og er et førstelinjeforsvar for nasjonal datasikkerhet.

Støttespiller på sikkerhet

Hvert år håndterer vårt sikkerhetssenter over tusen alvorlige hendelser på vegne av hele Telenor og på vegne av våre kunder. Dette er hendelser som kan gjøre stor skade hvis de ikke blir oppdaget og stanset. Avdelingen leverer også sikkerhetsovervåking til andre virksomheter.

Helhetlig sikkerhetsarkitektur

TSOC har kunder og lyttepunkter (sensorer) over store deler av verden, og holder seg oppdatert på trusselbildet 24 timer i døgnet. Sikkerhetssenteret har et nært samarbeid med myndighetene og de viktigste aktørene innen sikkerhet. Alle våre medarbeidere er (minimum) ingeniørutdannet, spesialister innen IT-sikkerhet og innehar Forsvarets sikkerhetsklarering for ”Hemmelig” i henhold til sikkerhetsloven.