Hvorfor er IPv6 viktig - og hvorfor er det lurt med IPv6 kurs?

I de fleste deler av verden får man ikke lenger tildelt nye IPv4 adresser. Overgang til IPv6 er eneste langsiktige løsning på denne utfordringen. Noen øker bruken av IPv4 NAT, men det er ingen langsiktig løsning. Det er bare en fordyrende måte å utsette endringer. Krav og pålegg fra DIFI og andre overordnede organer stiller konkrete krav til noen virksomheter. Andre føler press fra kunder og konkurrenter. Det finnes ingen alternativer til IPv6 – det er eneste bærekraftige vei videre for Internett. 

IPv6 vil være nødvendig for alle bedrifter og organisasjoner i framtiden

Vi anbefaler derfor alle virksomheter å begynne den innledende jobben med en overgang til IPv6. Det handler om å bygge kunnskap og legge strategier, for en overgang alle må ta før eller siden. På den måten sikrer bedriften en kontrollert og forankret overgang.

Krever kompetanse

Mange i IT-bransjen frykter investeringer i produkter og kompetanse.Endringen krever kompetanse på både IPv6 og sameksistensen med IPv4, dual stack.

Vårt bedriftstilpassede IPv6 kurs

Kurset vårt gir all nødvendig introduksjon til IPv6 og viser hvordan man enklest mulig kan introdusere IPv6 i sameksistens med IPv4. Det avmystifiserer IPv6 området og viser gjennom teori og lab hvordan man enkelt kan bygge opp et dual stack nettverk med alle grunnleggende elementer som infrastruktur, adressetjenester og navnetjenester. Dette er et kurs som går rett på sak og gir alle grunnleggende ferdigheter for å utvikle egen IT plattform til å støtte IPv6. Vi deler også våre erfaringer og tips for å gjøre ting smart og enkelt.

Kurset består av to deler Dag 1 og Dag 2 + 3

Dag en passer for alle som ønsker en innføring i IPv6 teknologien og dag 2 og 3 passer for teknisk personell.

Kursdag 1: GRUNNKURS OG FORRETNINGSMESSIG PERSPEKTIV

Passer for alle som jobber med IT og er godt egnet for selgere, ledere, prosjektledere og teknikere og alle med interesse for teknologi
IPv6 protokollen
Adresseplanlegging
Migrering
Overgangsteknologier
Adressetyper
ICMPv6
Neighbor Discovery Protocol
Autoconfiguration
Forward og reverse DNS
DHCPv6

Kursdag 2: TEKNISK FORDYPNING OG LAB

Passer for teknisk personell. Her skal vi gå litt mer teknisk til verks og det blir satt opp lab med en mer praktisk tilnærming til IPv6. ICMPv6
Neighbor Discovery Protocol
Autoconfiguration
DHCPv6, RDNSS og RA-flagg
Statisk routing
Aksesslister
Oppsett av Microsoft og Linux
Microsoft DNS server
Microsoft DHCP server

Kursdag 3: TEKNISK FORDYPNING OG LAB

Microsoft verktøy (GP, netsh, powershell)
MLD snooping
Private VLAN
General prefix og DHCPv6-PD
Gateway redundans
VRRP/HSRP
Routing protokoller
Angrepstyper og First Hop Security

Last ned informasjon om kurset