Helsesjekk WLAN

Sørger for en detaljert gjennomgang av alle komponenter i ditt trådløse nettverk. Ved en slik sjekk kan det identifiseres kilder som kan bidra til en sub-optimal løsning og/eller sikkerhetsrelaterte utfordringer. Det utarbeides en solid rapport med oversikt over eventuelle funn, informasjon om disse og anbefalinger for utbedringer.

Hvorfor velge helsesjekk?

Helsesjekk WLAN kan inkludere gjennomgang av følgende: Hardwaremodeller, konfigurasjon, aksesspunkt montering og plassering, software versjoner, backup rutiner, sikkerhet og autentisering og Løsningens redundans. Etter gjennomført Helsesjekk WLAN vil det bli utarbeidet en detaljert rapport, som i tillegg til å dokumentere innhentet informasjon, også vil inkludere forslag til tiltak og utbedringer. Helsesjekken av den trådløse infrastrukturen i virksomheten bør gjennomføres regelmessig for å sikre en mest mulig oppdatert og optimal løsning.

Fordeler med helsesjekk WLAN

For å opprettholde en sikker, stabil og pålitelig trådløs tjeneste er det viktig at man foretar en regelmessig gjennomgang av alle komponenter i det trådløse nettverket. Dette for å sikre at løsningen til enhver tid er oppdatert og optimalisert for å håndtere de stadig økende kravene og forventningene virksomhetens brukere har til den trådløse tjenesten.

Helsesjekk WLAN kan være et viktig verktøy for å vedlikeholde en best mulig trådløs tjeneste. Helsesjekken innebærer at man tar en detaljert gjennomgang av alle komponenter i en trådløs løsning for å identifisere eventuelle kilder som kan bidra til en sub-optimal løsning og/eller sikkerhetsrelaterte utfordringer.