Slik viderekobler du mobilen

Med viderekobling kan du sette over alle samtaler fra mobilen til et annet nummer eller MobilSvar.
i

Slik viderekobler du mobilen

Viderekobling aktiverer du med en tastekommando. Det er forskjellige tastekommandoer for de forskjellig typene viderekobling:

  • Generell viderekobling (ved ikke svar etter 20 sek, ved ikke kontakt og ved opptatt): **004*telefonnummer det skal kobles til #, trykk på ring/send
  • Direkte viderekobling (det vil ikke ringe på din egen mobil): **21*telefonnummeret det skal kobles til#, trykk ring/send
  • Viderekobling ved ikke svar, med valgte sekunders tidsforsinkelse: **61*telefonnummeret det skal kobles til**tid i sekunder (maks 30)#, trykk ring/send
  • Viderekobling ved ikke kontakt (utenfor dekning el): **62*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send
  • Viderekobling ved opptatt: **67*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send  
For noen mobiler kan det være nødvendig å taste inn to stjerner foran telefonnummeret det skal viderekobles til. Eksempel: **004**telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send.
Telenor tilbyr ikke tjenester som gjør det mulig å avvise anonyme anrop eller hindre viderekobling av samtaler til mobilen
i

Slå av viderkobling

  • Slå av Generell viderekobling: ##002#, trykk ring/send
  • Slå av Direkte viderekobling: ##21#, trykk ring/send
  • Slå av Viderekobling ved ikke svar: ##61#,trykk ring/send
  • Slå av Viderekobling ved ikke kontakt (utenfor dekning eller lignende): ##62#, trykk ring/send
  • Slå av Viderekobling ved opptatt: ##67#, trykk ring/send