Hjelp til faktura


Spørsmål og svar

?

Jeg har mottatt min første faktura og den var høyere enn ventet

Som ny kunde vil du bli fakturert fra datoen abonnementet ble aktivert, pluss neste hele måned. Dermed kan det se ut som du betaler mer enn du faktisk gjør.
Fakturaen vil inneholde flere poster med faste avgifter. Fra og med neste måned blir du kun fakturert en måned frem i tid. Bruk faktureres etterskuddsvis.
Eksempel:
Aktivering av abonnement er 27 august
Produksjon av faktura er 01 september
Du blir da fakturert for en liten periode: 27 august - 01 september.
Og 01 september til og med 31 oktober.
Fakturaen vil inneholde faste avgifter for to ulike perioder.
Noe som medfører at fakturaen ble høyere enn ventet.
?

Jeg gjorde endringer på abonnementet mitt. Min neste faktura inneholdt pluss- og minusposter. Hvorfor?

Når du endrer på abonnementet skjer følgende:
- Vi korrigerer forskuddsbetalte faste avgifter for tidligere abonnement. Dette vil alltid vises som en minuspost.
- Vi fakturerer for nytt abonnement fra datoen endringen ble utført til fakturadato. Deretter fakturerer vi for en hel måned.
Eksempel:
Fakturadato er 04 hver måned.
Den 26 august endrer du fra abonnementet Bedrift Medium til Fri+ 1G.
Vi refunderer det du har betalt inn forskuddsvis for Bedrift Medium
Du blir fakturert for 2 måneder og x dager for Fri+ 1G
Dette er årsaken til at du ser flere minus og pluss-poster på fakturaen.
?

Jeg har sagt opp abonnementet, allikevel har jeg mottatt faktura. Det kan vel ikke stemme?

Dette er din sluttfaktura.
Du blir refundert for faste avgifter som faktureres forskuddsvis. Dette vil vises som en minuspost på fakturaen.
Men husk, samtaler og annen bruk faktureres etterskuddsvis.
 
Fakturaen vil se slik ut:
Faste avgifter
+
Etterskuddsvis bruk
= totalsum
 
Hvis totalsummen er i minus, vil sluttfakturaen bli motregnet eventuelle ubetalte krav.
Tilgodehavende blir normalt utbetalt i løpet av 3 uker.
i

Gebyrer for sen betaling/utsettelse

Gebyrer

Pris manuell kanal

Gjenåpningsgebyr ved stengt grunnet manglende betaling 200,-
Gebyr ved forsinket betaling/inkassovarsel ( EU-gebyr)
380,- 
Gebyr ved utsettelse/avdrag:
- 1 avdrag eller utsettelse 199,-(ikke mva) - Gratis via Min Bedrift
- 2 avdrag 199,-
- 3 avdrag 199,-

Gjelder alle aksesser. Priser eks. mva.