Hvorfor velge Complete Care

Complete Care er en driftstjeneste hvor vi tar ansvar for drift av nettverk- og sikkerhetsinfrastruktur som dere eier.

Tjenesten inkluderer blant annet proaktiv drift med utrulling av oppdateringer, kapasitetshåndtering, tilgjengelighetsgaranti og support, samt forretningsrettet rådgivning som skal hjelpe dere å gjøre gode teknologiske valg.

I Tjenesteportalen vil du alltid ha full oversikt og innsikt i nettverket og driftstjenesten. Telenors Service Delivery Manager er ditt bindeledd inn til driftsteamet, og sikrer vårt tette samarbeid gjennom faste drifts- og rådgivningsmøter.

Fordeler med Complete Care

·       Tilgjengelighetsgaranti 24/7

·       Ingen skjulte kostnader

·       Høyt sertifisert kompetanse

·       Rådgivning og service management er inkludert

·       Full oversikt og innsikt gjennom tjenesteportalen på web

·       Tilgang til Telenor VIP-support hele døgnet for alle Telenor Bedrift-tjenester

Våre drift- og supporttjenester

Les mer om alle tjenestene vi har å tilby innen drift og support

Fordeler med driftsavtale fra Telenor

complete care driftsavtale

Tjenesteportal

Gjennom tjenesteportalen kan du følge med på leveransen, registrere og følge saker, og se inventaroversikt, driftsrapporter og status for alle komponenter i en oversiktlig konfigurasjonsdatabase (CMDB). Driftskalenderen viser planlagte og gjennomførte endringer, vedlikeholdsvinduer og frysperioder for å gi deg oversikt over aktiviteter. Rapporter hjelper deg å holde oversikt når den digitale infrastrukturen er omfattende. I tjenesteportalen kan du til enhver tid hente ut oppdaterte rapporter på SLA på saksbehandling og tilgjengelighet.

complete care driftsavtale

VIP-support for alle Telenor Bedrift-tjenester

Enten du trenger hjelp på driftstjenesten, fiberlinjen eller WAN-forbindelsen mellom dine lokasjoner, har du kun ett kontaktpunkt å forholde deg til. Telenors VIP-support har høy kompetanse på alle tjenestene fra Telenor Bedrift. VIP-support har totaloversikten og hjelper deg på tvers av alle våre tjenester. Vi overvåker, varsler og hjelper deg hele døgnet. Det skal være enkelt å være kunde hos Telenor.

complete care driftsavtale

Forretningsrettet teknisk rådgivning

I tillegg til å garantere stabil og sikker drift, leverer våre rådgivere en solid rapport hvert år som inneholder konkrete råd og tiltaksforslag med et solid teknisk underlag. Rapporten bygger på vår tekniske erfaring og kompetanse, sett i lys av din forretning, brukerne og tjenestene som den tekniske løsningen skal understøtte. Telenors Service Delivery Manager følger opp omforente aktiviteter. Slik vil nettverk- og sikkerhetsinfrastrukturen alltid være optimal.

complete care driftsavtale

Sertifisert Cisco Gullpartner

Som gullpartner besitter vi dyp kunnskap om alle Ciscos teknologier og kan selge og distribuere produkter og programvareløsninger innen sikkerhet, nettverk, samhandling, datasenter, og tilbyr også hybride IT-tjenester. Dette kommer deg som kunde tilgode.

Les mer