Sikkerhet

Hva er VPN og hvordan bruker du det?

Dette er VPN – helt enkelt forklart.

VPN - hva er VPN og hvordan fungerer det?

VPN er en forkortelse for Virtual Private Network. Enkelt forklart sørger tjenesten for at du kan surfe og samhandle på nettet med ekstra sikkerhet. Nettrafikken din rutes via et eksternt nettverk, slik at ingen andre kan få innsyn i hvem du er, hva du gjør og hvilken informasjon du sender over internett.

Hva brukes det til?

Opprinnelig ble teknologien utviklet for at du skulle kunne logge deg trygt og sikkert på jobbnettverket hjemmefra.

For samhandling, tilgang og økt sikkerhet er teknologien fortsatt en effektiv løsning for mange bedrifter og deres ansatte – spesielt i en tid der svært mange har jobbet fra hjemmekontor eller helt andre steder.

Her er noen eksempler på hvordan det kan brukes i praksis:

  • Oppkobling via hjemme-PC, for å få adgang til alt av filer når du for eksempel sitter med laptopen på hytta.

  • Som en ekstra sikkerhet når du surfer på et åpent offentlig WiFi-nettverk eller skal koble sammen et stort antall maskiner.

  • Bruk når du er i utlandet og skal strømme regionsperret innhold, for eksempel fra NRK TV.

Forskjellige typer Virtual Private Network

Det finnes flere typer, og ulike måter å koble seg opp på. 

Forklaringene på de ulike typene kan fort bli veldig tekniske, så for enkelhets skyld deler vi vanligvis inn i tre hovedkategorier:

PPTP VPN. Står for Point-to-Point Tunneling Protocol, og er et litt knotete navn på den mest vanlige formen. Praktisk for samhandling og tilgang i små og mellomstore bedrifter, og krever ikke eksternt utstyr å sette opp – kun innlogging med forhåndsgodkjent passord. Ulempen er mangel på kryptering av forbindelsen, som dermed ikke vil være helt sikker.

Intranettbasert VPN (Site-to-Site). Det vanligste for store bedrifter som jobber på tvers av landegrenser, og skal koble sammen et stort antall maskiner til samme nettverk. Her skapes en bro mellom adspredte nettverk, som gir et ekstra lag med sikkerhet – i tillegg til å effektivisere samhandling og tilgang på tvers av kontorer og avdelinger.

Ekstranettbasert VPN (Site-to-Site). Prefikset ekstra står her for eksternt. Denne løsningen brukes med andre ord hvis flere bedrifter skal koble sammen sine nettverk på en trygg og sikker måte, og gir ellers de samme fordelene som den intranettbaserte varianten.

Kryptering av trafikk

Løsningen beskrives ofte som at du sender nettrafikken din gjennom en «kryptert tunnel» mellom din enhet og nettsiden, serveren eller en annen enhet du kommuniserer med. Det at trafikken din blir kryptert, betyr at ingen andre utenfor denne «tunnelen» kan se hva som sendes frem og tilbake – den er kun lesbar for sender og mottakeren, som har den nødvendige krypteringsnøkkelen.

Mange løsninger har kryptering på militærnivå, næmere bestemt AES 265-bit kryptering. Med dette på plass er det tilnærmet umulig for uvedkommende å bryte gjennom selve krypteringen.

Les også: Så lett kan passordet ditt havne i feil hender

Hvilken skal jeg velge?

Det finnes som sagt flere typer, med litt ulike teknologiske løsninger og med varierende grad av kompleksitet. Det som typisk bestemmer hvilken løsning du bør velge, er størrelse på bedriften din, hva dere jobber med og ønsket grad av sikkerhet.

Her kan vi bistå. Telenor tilbyr alle teknologier, med protokoller som IWAN, Flex VPN og IPSec VPN – og vi har høy kompetanse på MPLS-VPN teknologi og LAN-utvidelse. Vi hjelper deg med å sikre en trygg og sikker forbindelse for deg og din virksomhet.

Se alle våre nettverksløsninger.