Nettverk

La oss ta driftsansvaret – så kan du senke skuldrene og nyte ferien

Det er igjen ferietid og da dukker gjerne det samme spørsmålet opp – hvem skal ta ansvaret for drift av virksomhetens IT-systemer?

Driftsansvar - la oss ta oss av driften din

Det som er helt sikkert er at det vil dukke opp uforutsette hendelser. Og usikkerhet hos ledelsen og de ansatte. Og hva med den stakkars IT-personen som garantert opplever dette som både stressende og frustrerende. Det å alltid måtte sjekke mobil og e-post i tilfelle det oppstår et kritisk problem på jobben. Det er nok ikke sjelden at IT-ansvarlig opplever å måtte møte syk på jobb og få arbeidsdagen snudd på hodet. Samt må avbryte ferien på grunn av sikkerhetsbrudd eller driftsproblemer.

For mange organisasjoner er det vanlig å ha kun en person som jobber hel- eller deltid med IT. Og hva skjer da når denne personen ønsker å ta ut noen ukers ferie.Eller verre, blir akutt syk?

Avtale om drift er en perfekt ferievikar

Har du tenkt tanken om at en god avtale om drift kan være den beste ferievikaren. Og det som kan redde deg fra nedetid og økonomisk tap når krisen treffer? En slik avtale vil kunne sikre driften i ferier. Ved sykdom. Og håndtering av uforutsette hendelser. I tillegg så vil det frigi tekniske ressurser internt. Som igjen kan benyttes til innovasjon og nytenkning. Resultatet kan gi din organisasjon et digitalt fortrinn.

Store fordeler med avtale om drift

De bidrar til å sikre dine IT-løsninger ved å redusere risiko, kostnader og administrasjon. Gir høy tilgjengelighet, stabilitet og forutsigbarhet på løsningen. Og ønsker du å gjøre endringer i nettverksløsningen, da kan våre kompetente nettverksingeniører hjelpe deg.

Du kan selv velge å sette ut driftsansvaret for enkeltsystemer, sikkerhet eller outsource all drift. En vanlig grunn til å inngå en avtale om drift av enkelte systemer, er krav om oppetid. Noen systemer skal være oppe døgnet rundt syv dager i uken, mens intern drift kun kan ta ansvar for drift innenfor vanlig kontortid. En annen grunn kan være kapasitetsproblemer internt, eller at systemet kjører på en plattform som intern IT mangler kompetanse på. Når datasystemer og nettverk går ned kan de økonomiske konsekvensene bli store. En solid IT-driftsavtale vil gi din bedrift den tryggheten dere trenger. En god avtale hos en sterk samarbeidspartner vil sikre deg den beste hjelpen raskest mulig.

Kompleks infrastruktur krever kompetanse

Komplekse og viktige driftsmiljøer behøver mye kompetanse når det kommer til sikker drift. Feil, mangler og eventuell nedetid kan få problematiske konsekvenser. I slike tilfeller betyr tid penger. Dagens IT-løsninger basert på moderne IT-infrastruktur er ressurskrevende og stiller høye krav til IT-avdelingen. Uavhengig av størrelse på bedriften så er oppetid alfa omega. En god avtale hos en solid samarbeidspartner vil sikre deg den beste hjelpen raskest mulig, og du kan trygt ta den etterlengtede ferien mens andre sørger for stabil drift.

Drift som en tjeneste gir forutsigbare kostnader

Med en ekstern driftsavtale vil du få en tryggere hverdag med faste og forutsigbare IT-kostnader, slik at du kan konsentrere deg om din daglige drift og dine kunder. Teknologi har blitt et stadig viktigere element i en effektiv arbeidsdag og for at bedriftene skal fungere og levere optimalt i sitt daglige virke. Derfor er tilliten til en driftspartner viktig. Dette krever at IT-løsningene er riktig satt opp og supporteres på en god måte over tid – dette krever kunnskap, oppdatering og en god dialog mellom kunde og leverandør. Alt dette til avtalte betingelser, forutsigbare kostnader og gitte rammeverk.

Alltid tilgang på høyt sertifisert kompetanse

Ofte har bedriftene så mange forskjellige og avanserte løsninger som del av sin drift, at det å holde seg oppdatert med kompetanse på alle områdene ikke er mulig. Føler du at du har full kontroll på alle systemer med vedlikehold, patchinger, backup, rapportering, management, overvåking, support og service - eller tenker du at det ville vært en god investering å få eksperthjelp? Med en stabil samarbeidspartner med rett kompetanse er det noe problemet løst.

Ved å sette ut driftsansvaret økes også sikkerheten. Dette fordi vi alltid sørger for at programvare på nettverksutstyret alltid er oppdatert, og slik lukker vi eventuelle åpne dører for trusselaktører og bidrar til et økt sikkerhetsnivå.

Drift Basis og Drift Premium er løsningen

Driftsansvar - Drift Basis

Drift Basis er en tjeneste hvor Telenor tar ansvar for drift av Cisco Meraki-basert nettverks- og sikkerhetsutstyr som eies av kunde.

Drift Basis gir deg tryggheten av å vite at Telenor overvåker nettverket, griper inn og feilretter hvis noe skulle slutte å fungere. Nettverket holdes automatisk oppdatert, og du kan følge med på alt som skjer gjennom produsentens skybaserte dashboard. Skal du gjøre endringer i nettverksløsningen, kan du selv velge om du vil ha hjelp fra Telenors kompetente nettverksingeniører, eller om du vil gjøre det selv.

Driftsansvar - Drift Premium

Drift Premium (lenke kommer) er en tjeneste hvor Telenor tar ansvar for drift av kundens nettverks- og sikkerhetsinfrastruktur.

Drift Premium inkluderer blant annet proaktiv drift med utrulling av oppdateringer, kapasitetshåndtering, tilgjengelighetsgaranti og support, samt forretningsrettet rådgivning som hjelper kunden å gjøre gode teknologiske valg. Telenor overvåker, håndterer alarmer fra overvåkningen og gjør nødvendige feilrettinger for å unngå eller minimere nedetid. Nettverkstrafikk samles og analyseres, trender vurderes, og eventuelle behov for endringer i kapasitet og design identifiseres. Telenor sørger for at løsningen har sikkerhetskopier av konfigurasjoner og har oversikt over alle komponenter og programvare i løsningen. Livssyklusforvaltning inngår i tjenesten, og du kan selv se status i tjenesteportalen.

Ønsker du å vite mer om våre driftstjenester?

Ta kontakt så forteller vi deg gjerne mer om hva vi kan gjøre for din bedrift.

Kontakt oss nå