Nettverk

– Du er sikret en nettverksløsning som kan vokse med deg i mange år

Slik får din virksomhet et stabilt og sikkert nettverk, tilpasset deres behov – også i fremtiden.

To personer foran PC

– Med nettverk som en tjeneste oppnår du svært god fleksibilitet og sikkerhet, samtidig som løsningen enkelt kan skaleres opp og ned ved behov. Denne fleksibiliteten er stadig viktigere blant bedrifter, og er derfor svært etterspurt, sier Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge.

Cisco Meraki er en moderne, skybasert nettverksløsning, som allerede utgjør en svært stabil driftsplattform for IT-driften til flere av Telenors største kunder, både i Norge og globalt.

Torbjørn Hulbak, fungerende leder Telenor Bedrift, er veldig godt fornøyd med både samarbeidet og løsningene som tilbys:

– For Telenor er Cisco en strategisk samarbeidspartner som leverer både kundeløsninger og sentrale komponenter i Telenors nett, sier Hulbak.

– Når vi nå samler kreftene i Telenor for å kunne tilby nettverk som tjeneste til flere, var det derfor naturlig at vi starter med å lansere Meraki som tjeneste.

Les også: – Med nettverk som tjeneste får du en enklere hverdag

Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge.
Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge.

Få mer ut av nettverket

– Det Telenor nå tilbyr gjennom vår plattform, gjør at bedrifter får mer ut av nettverksløsningen sin. Både gjennom eksisterende løsninger i Meraki, men også merverdi i form av effektiv leveranse og driftsmodell, sier Strømsnes.

For virksomheter som benytter seg av løsningen, betyr dette at Telenor tar på seg hele jobben med å sette opp og drifte nettverket for deg. På denne måten kan du være trygg på at løsningen alltid er sikker, velfungerende og tilpasset dine behov.

– Sett fra kundens perspektiv vil dette vil dette frigjøre mye ressurser internt, og samtidig gi større fleksibilitet med løsninger som kan bygges på toppen av eksisterende. Det kan være smarte løsninger fra Telenor eller ferdige løsninger fra våre 40 partnere tilpasset kundens behov, uavhengig bransje sier Strømsnes.

En annen fordel ved Cisco Meraki er at det er en åpen løsning, noe som betyr at du kan programmere rett på plattformen. Dermed kan dine IT-ansatte lettere fokusere på verdiskaping og innovasjon, mens Telenor tar seg av selve nettverksdriften.

– Dette er en plattform som virkelig kan få fart på digitaliseringen. Her snakker vi om å kunne bruke teknologien til å både låse opp og drive innovasjonspotensialet i din virksomhet, sier Strømsnes.

Dette er Cisco Meraki som tjeneste

Med Meraki som tjeneste får du dekket alle dine nettverksbehov, enten det er LAN, WiFi, SD-WAN eller markedsledende sikkerhetshåndtering – satt sammen slik det passer akkurat din bedrift best. Telenor tilbyr også kundetilpasninger opp mot eksisterende løsninger bedriften allerede måtte ha.

Tjenesten er bygget på den avanserte og fleksible nettverksløsningen Cisco Meraki, som er enkel å installere. Så fort det fysiske er satt opp, kobles dette opp mot det kundespesifikke i skyen – hvor du som kunde har full oversikt gjennom egen portal. Du får også proaktiv overvåking, automatiske alarmer – og kort rettetid på kritiske komponenter.

Sikkerheten er avgjørende

Med Telenors mangeårige erfaring og kompetanse på nettverk og sikkerhet er bedriften din i trygge hender

– Telenor tilbyr nå en helhetlig nettverks- og sikkerhetsløsning, noe som gjør dem til en av få leverandører som kan tilby dette i det norske markedet i dag. Med bakgrunn i dette kan Telenor ta hele, eller deler av ansvaret for dette om kunden ønsker det, sier Strømsnes.

I et stadig mer komplekst teknologisk landskap er det både krevende og avgjørende å sikre behovet for både oppetid og kapasitet, sier Hulbak:

– Skal du fullt ut klare å hente ut effekten av nye tjenester, for eksempel 5G i kombinasjon med tradisjonelle trådløse nettverk, krever det kompetanse få kunder selv besitter. Det er her Telenor vil rådgi og bistå kunder med valg av riktige og fremtidsrettede løsninger.

Og ved at alt kan skaleres, risikerer du heller aldri å vokse ut av løsningen du velger i dag.

– Med nettverk som tjeneste dekkes kundens behov innen nettverk og sikkerhet på en veldig god måte. Løsningen kan vokse i takt med økende behov, uten at kundene trenger å tenke på tilgjengelig kapasitet eller tunge investeringer.

Les også: Nettverk som en tjeneste gir bedre sikkerhet – med én leverandør sikres du fra ende til ende

Torbjørn Hulbak, fungerende leder Telenor Bedrift
Torbjørn Hulbak, fungerende leder Telenor Bedrift.

Tilpasses kundens behov og bransje

– Vi har jobbet med Cisco Meraki-plattformen lenge, og kjenner derfor godt til løsningen og mulighetene den tilbyr. Det gjør at vi kan ta dette raskt ut i markedet på en måte som svarer på våre kunders krav og ønsker, sier Hulbak.

Med sin tilstedeværelse i det norske markedet, har Telenor en unik posisjon knyttet til leveranse og nettverksdrift. De over 100 spesialistene som jobber innen nettverk og sikkerhet, har også god kjennskap til mange ulike bransjer.

– Det gjør at vi kan tilby gode og skreddersydde løsninger, uansett hvilke behov eller krav du har. Dette gir en større trygghet for kunder som ønsker å sette ut nettverksdriften til en profesjonell partner, sier Hulbak.

Telenor er en av Ciscos eldste partnere, og det strategiske samarbeidet strekker seg helt til topps i begge virksomheter, sier Trine Strømsnes.

– Telenor var en av våre første partnere, og i mange år har Telenor jobbet med nettverk og bygget seg opp en solid og markedsledende kompetanse på dette feltet.

– Her får du både spisskompetanse fra verdens ledende nettverksleverandør, og et av landets tyngste miljøer for både nettverksløsninger og sikkerhet. Med skalerbarheten som ligger i å få alt dette levert i en tjeneste, er du sikret en løsning som kan vokse med deg i mange år, sier Cisco-sjefen..