Nettverk

SD-WAN og SD-Branch – nettverkstrenden som tar av i Norden

SD-WAN og SD-Branch har gjort stor suksess på nettverksmarkedet i utlandet. Nå begynner også virksomheter i Norge å ta den nye teknologien i bruk. Her er det du trenger å vite.

SD-WAN og SD-Branch – nettverkstrenden som tar av i Norden

SD-WAN er softwaredefinerte nettverk som utfordrer tradisjonell WAN-teknologi som baserer seg på MPLS. I praksis betyr dette et lukket nettverk (WAN) på toppen av Internett-aksess. Softwaredefinerte nettverk kan prioritere én applikasjon fremfor en annen, og fordele trafikken på den aksessen som har best kapasitet til enhver tid. Løsningene er også enkle å sette opp og administrere. Alt dette er pakket inn i gode portalløsninger som tilrettelegger for enkel oversikt, drift og endringshåndtering.

Internasjonalt har SD-WAN hatt stor suksess fordi prisforskjellen mellom tradisjonelle WAN basert på MPLS-teknologi har vært stor sammenlignet med Internett Aksess. I Norge og Norden er denne prisforskjellen liten, og frem til nå har derfor SD-WAN løsningene hatt problemer med å konkurrere på pris.

Parallelt med denne utviklingen har også de lokale nettverkene (LAN) fått utviklet softwaredefinerte løsninger som forenkler administrasjonen og installasjonen av lokale nett.

Når dette nå smelter sammen får vi komplette nettverksløsninger som knytter LAN, WAN og sikkerhet sammen. Dette har fått betegnelsen SD-Branch.

SD-Branch – for deg med flere lokasjoner

Nettverksløsninger bygget opp over tid består gjerne av mange ulike komponenter fra ulike leverandører. Det gjør det etter hvert vanskelig å ha oversikt og skaper en krevende driftssituasjon.  Med et fragmentert nettverk er det lett å miste oversikten over softwareversjoner og support og vedlikehold av hardware.  Dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Virksomheter kan oppnå store fordeler ved å samle WAN og LAN i en løsning, levert som en tjeneste. Med dette får du et oppdatert, sikkert nettverk.

Frem til i dag har det vært vanlig for bedrifter å eie og drifte det lokale nettverket selv eller ved hjelp av en partner, mens WAN-et har vært kjøpt som en tjeneste. I feilsituasjoner skaper dette utfordringer knyttet til hvor feilen ligger og hvem som har ansvar for å rette den opp. Nå kan bedriften heller kjøpe en komplett løsning fra en leverandør som er ansvarlig hvis feil oppstår, og som forenkler hverdagen til en IT-avdeling betydelig.

Med SD-Branch får du også et ekstra lag med sikkerhet. Det har blitt mer vanlig å kople opp printere, kameraer og annet IoT-basert utstyr til nettverket. Disse produktene er som regel ikke utviklet med en høy grad av sikkerhet og utgjør en risiko. Denne sårbarheten vil en driftet SD-Branch-tjeneste enkelt håndtere gjennom å lage et virtuelt nett, adskilt fra resten av nettverket, for disse enhetene.

Les også saken om hvordan Fjord1 fikk innsikt, oversikt og kontroll over sitt nettverk – mens kostnadene til IT-drift har gått ned.

På mange måter kan en si at SD-Branch = SD-WAN + SD-LAN med et ekstra lag sikkerhet.
LOKALT: På mange måter kan en si at SD-Branch = SD-WAN + SD-LAN med et ekstra lag sikkerhet. Til sammen utgjør det en svært effektiv drift av lokale nettverk tilknyttet hovedkontoret.

Slik samler du WAN og LAN

En utfordring med SD-WAN som legges over mange ulike Internett-aksesser er at det potensielt kan bli mange underleverandører å forholde seg til både i forbindelse med installasjon og hvis noe går galt.

Ønsker du en mest mulig sømløs drift er den generelle anbefalingen derfor å bruke én totalleverandør som håndtere både nettverket mellom bedriftens lokasjoner og det lokale nettverket på hver lokasjon i en samlet tjeneste. Da vil du kun ha ett kontaktpunkt for feilmeldinger, endringer og en samlet faktura å forholde deg til. Enklere blir det ikke.

Telenor er totalleverandør av driftede WAN og LAN

Vi tar gjerne en prat med deg om moderne nettverksløsninger.

Ta kontakt!