Nettverk

CX er veien til suksess og dokumenterbare resultater

Med CX snur vi et tradisjonelt teknologi- og produktfokusert samarbeid og etablerer en innsikts- og behovsbasert prosess. Målet er å se IT-investeringer i et livsløpsperspektiv – og å realisere hele verdien i investeringen.

CX-metodikken

CX er kort for «kundeopplevelse» (customer experience) – men kan like gjerne leses som «kundesuksess». Modellen er fremstilt som en evighetssløyfe og representerer et samarbeid mellom Telenor og kunden i et livssyklusperspektiv.

Det handler om å bruke tid på å virkelig forstå kundens utfordringer og behov og støtte dem gjennom hele kundeforholdet. Samarbeidet og innsikten som innhentes under oppstarten av kundeforholdet er avgjørende for at Telenor klarer å hjelpe kundene til å lykkes med sine IT-investeringer.

Langsiktig samarbeid og synlige resultater

CX er strategi, arbeidsmetodikk og et tankesett på en gang. Utgangspunktet er alltid en god forståelse for kundens forretningsmodell, bransje og utfordringer – kombinert med en behovskartlegging som setter søkelys på hva virksomheten ønsker å oppnå med sin teknologibruk – i dag og i fremtiden. Målet er at kundene skal lykkes med sine IT-investeringer og klare å realisere hele verdien i løsningen. Vår ambisjon er høy kundetilfredshet - både før, under og etter en investering er gjort i teknologi.

CX-metodikken starter gjerne med arbeidsmøter mellom kunden og Telenor der målet er å bli kjent med kundens virksomhet og avdekke behov, utfordringer og ambisjoner. Med god innsikt og fokus på forretningsverdi lager vi en plan for å realisere mulighetene i løsningen. Dette sikrer fokus og riktige prioriteringer, og en felles forståelse for hva som er ønskelig å oppnå, hvorfor dette er viktig og hvordan vi skal komme dit. Kundeverdi og gevinstrealisering er driveren.

Når løsningene er tatt i bruk, vil Telenor være tilgjengelige som sparringspartner. Løsningen skal holdes oppdatert, ny funksjonalitet tas i bruk og det er behov for optimalisering basert på erfaringer underveis.  Vi dokumentere oppnådd forretningsverdi underveis for å synliggjøre resultatet.

Ved å fortsette samarbeidet også etter implementering, som en partner, gjennom hele livssyklusen til kunden, sikrer vi at de lykkes og oppnår suksess med investeringen og får tatt ut hele potensialet i løsningen.

Les hvordan SSIKT fornyet sin IT-løsning i samarbeid med Telenor og Cisco med CX som rammeverk.

Send inn skjema så kontakter vi deg