Nettverk

Fikk kontrollen tilbake med Telenor og Cisco

Med tusenvis av enheter og mer enn hundre bygg, var det mye å holde styr på for Søre Sunnmøre IKT. Løsningen for å oppnå effektiv nettverksdrift ble et tett partnerskap med Telenor og Cisco.

SSIKT

– Vi leverer IT for kommunale bygg i syv kommuner. Det vil si i alt fra skoler, barnehager sykehjem og kommunehus, forteller Odd Arild Djupvik, leder driftssenter i Søre Sunnmøre IKT (SSIKT).

Det interkommunale samarbeidet består av kommunene Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta. SSIKT står for all IT-drift i disse kommunene, og har opplevd en snittvekst på 200 prosent hvert år siden 2016. Det ble derfor nødvendig å finne nye måter å drifte effektivt og sikkert på.

– Vi hadde allerede brukt løsninger fra Cisco sammen med egen kompetanse i over ti år. Derfor var det naturlig å bygge videre på Cisco-porteføljen vår da vi skulle effektivisere driften, sier Djupvik.

Samler alle fakturaer og lisenser – sparer tid

For fem år siden opplevde SSIKT en sterk vekst i nettverksbehov på kommunenes skoler. Alle elevene skulle ha hver sin enhet, og alle skulle på nett. I dag er det velferdssektoren som har den sterkeste veksten på området. Ny velferdsteknologi, som pasientvarsling, blir tatt i bruk og behovet for stabile nettverk for alle som bor på for eksempel sykehjem har økt. Når systemer for liv og helse kobles på nett stilles det nye krav til nettverksdriften.

– Den sterke veksten i etterspørselen etter SSIKT sine tjenester, og de økte kravene vi opplevde, gjorde at vi brukte unødvendig mye tid på administrative oppgaver, sier Djupvik.

En stor utfordring var tidsbruken på lisenser og fakturaer knyttet til disse.

– Vi har til enhver tid mellom åtte- og titusen enheter koblet til det trådløse nettverket og rundt tretusen kablede enheter. Mengden med lisenser og fakturaer rundt disse, og alle de ulike betalingsavtalene, var rett og slett et mareritt å håndtere, forklarer Djupvik.

Løsningen på problemet var å inngå en Cisco Enterprise Agreement med Telenor. Nå har SSIKT full oversikt over lisensforbruket og de får en samlet, årlig faktura som dekker alt av utstyr og tjenester. Kjøper de nytt utstyr i løpet av året dukker det automatisk opp i Cisco-kontoen deres.

– Arbeidshverdagen er definitivt mer behagelig nå, konstaterer han.

SSIKT Cisco DNA center
CISCO DNA CENTER: I tillegg til å samle alle fakturaer og lisenser med Cisco Enterprise Agreement, administrerer SSIKT nå nettverksdriften i Cisco DNA Center.

CX – Kundens behov kommer først

SSIKT tar seg av den tekniske driften av løsningen selv, men har likevel jevnlige møter og et tett partnerskap med Telenor og Cisco.

– I Telenor jobber vi etter en livssyklus-modell for IT-investeringer. Det handler om å bruke tid på å virkelig forstå kundens utfordringer og behov og støtte dem gjennom hele kundeforholdet, sier Christian Ekelund, Key Account Manager i Telenor Bedrift.

Samarbeidet og innsikten som innhentes under oppstarten av kundeforholdet er avgjørende for at Telenor klarer å hjelpe kundene til å lykkes med sine IT-investeringer. Denne måten å jobbe på kalles CX-metodikken, kort for kundeopplevelse (customer experience).

– CX-metodikken, og tiden vi bruker, er en investering for å få kunden til å lykkes med løsningen de har kjøpt av Telenor. Dette mener vi er en forutsetning for at Telenor skal være kundens foretrukne partner når de digitaliserer sine forretningsprosesser. Resultatet er at kunden jobber målrettet med å oppnå verdien av teknologien og får dokumentert sine mål – og den gir oss resultater i form av fornøyde kunder, legger Ekelund til.

Dette er CX-metodikken

CX er strategi, arbeidsmetodikk og et tankesett med mål om å bidra til at kunden får realisert verdi for sine investeringer i teknologi og løsninger. Alt starter med kundebehovet og hva som skal løses for virksomheten. Det handler om å forstå hva vi skal gjøre, hvorfor vi skal gjøre akkurat dette og hva det er ønskelig å oppnå. Målet med CX er høy kundetilfredshet - både før, under og etter en investering er gjort i teknologi.

CX-metodikken starter alltid med flere arbeidsmøter mellom Telenor og kunden for å bli kjent med kundens virksomhet og avdekke behov, utfordringer og ambisjoner. Deretter finner våre IT-konsulenter de beste løsningene for å svare på disse.

Når løsningene er tatt i bruk, vil Telenor være til stede og tilgjengelige. Dette for å optimalisere og fornye løsningene ytterligere basert på erfaringer underveis og nye behov som måtte oppstå. Disse kan være vekst i virksomheten, markeder og målgrupper i endring eller ny teknologi som representerer nye muligheter.

Følges denne syklusen får kunden full utnyttelse av den investeringen de allerede har gjort. Telenor har den nødvendige innsikten for å anbefale løsninger som faktisk dekker kundens behov, og dermed reduseres risiko.

– Det beste med måten Telenor jobber på er at vi som kunde alltid har tilgang på kvalifisert personell som hjelper oss å gjennomføre det vi ønsker å få til. I tillegg har vi jevnlige møter hvor vi diskuterer muligheter, forklarer Djupvik i SSIKT.

SSIKT direkte tilgang på eksperte
DIREKTE TILGANG PÅ EKSPERTER: Som kunde av Telenor har SSIKT en egen kontaktperson. De kan også settes i direkte kontakt med eksperter i Telenor og Cisco både i Norge og internasjonalt for å diskutere muligheter i løsningene deres.

Ny arbeidshverdag med Cisco DNA Center

I forlengelsen av investeringen i Cisco Enterprise Agreement, der målet var å forenkle lisensadministrasjonen knyttet til nettverkskomponenter, fikk SSIKT også tilbud om å legge nettverksdriften over i Cisco DNA Center. Det tilbudet slo de til på, og i januar 2021 var løsningen implementert og tatt i bruk.

– Arbeidshverdagen før og etter Cisco DNA Center er som dag og natt. Den største forandringen er hvor mye tid vi sparer på utrulling av nytt utstyr. Nå kan vi sende nettverksutstyr direkte til lokasjonene uten å måtte konfigurere utstyret på forhånd. Det eneste de må gjøre er å koble utstyret til strøm, og så håndterer vi resten fra SSIKTs lokaler, sier Djupvik.

Etter implementeringen av Cisco DNA Center og Cisco Enterprise Agreement har SSIKT automatisert flere oppgaver og er dermed betraktelig mindre utsatt for manuelle feil. Denne effektiviseringen gjelder både i administrasjonen og konfigureringen av nettverksutstyr i de syv kommunene.

SSIKT nettverksloggen
FINNER FEILEN: Med Cisco DNA Center kan SSIKT gå bakover i nettverksloggen for å spore feil i nettverket. Med denne innsikten kan feil identifiseres og rettes raskere enn før.

Målet med partnerskapet mellom SSIKT og Telenor var å forbedre nettverkshåndteringen, gi tilgang på bedre support, effektivisere alle IT-innkjøp og styrke kommunikasjon mellom kommunene.

– Etter seks måneder i drift er vi allerede godt på vei til å nå målsetningene våre. For kommuner som alltid er presset på både tid og økonomi er en Cisco DNA Center et ideelt verktøy, forklarer Ekelund fra Telenor.

– CX-teamet fra Telenor har vært ryddig, kompetent og flinke til å utfordre oss til å sette mål for fremdrift. I en hektisk hverdag har det å ha en ekstern person som følger oss opp og sjekker at vi har gjennomført planen fra forrige møte vært svært verdifullt, avslutter Djupvik.

Du kan lese mer om Cisco DNA Center i bruk her.

Nysgjerrig på hva Telenor kan gjør for din bedrift?

Kontakt oss for en uforpliktende prat i dag

Ta kontakt!