Digitalisering

5G og systemintegrasjon - Slik hjelper Telenor deg

Ny teknologi skaper nye muligheter, men også nye utfordringer: Hvordan får du nye systemer til å fungere med de du allerede har? Og hvordan ivaretar du sikkerheten når nytt og gammelt skal snakke sammen?

5G og systemintegrasjon

– Telenors ambisjon er å hjelpe kundene med de digitaliseringsbehovene de måtte ha. Enkelt og greit, sier Henning Elvestad, teknologirådgiver Telenor Bedrift.

– Og for å klare det, slik vi gjør i dag for kunder som for eksempel Bertel O. Steen og Sparebank1, holder det ikke med Norges beste nett og mest bunnsolide teknologi. Vi må også ha de beste menneskene. Ekspertene. De som ikke bare forstår systemene og teknologien. Men også hvordan de spiller sammen, hvilke muligheter de gir og hvilke fallgruver som kan oppstå når ulike systemer møtes. Med andre ord: Telenor må være best på kunnskap, systemarkitektur og systemintegrering. Slik at vi kan fortsette å gi kundene våre de aller beste produktene og den aller beste hjelpen. Dette har vi lang erfaring med. Og vi utvikler oss stadig.

Les mer: Sparebank1 SR-Bank realiserer den moderne arbeidsplassen

Den grenseløse teknologien

Den nye 5G-teknologien åpner for enorme muligheter innenfor enterprise networks. Med teknologiske løsninger knyttet til edge computing og private nett. Der funksjonaliteten kan tilpasses nært sagt alle behov en kunde måtte ha. Men som alltid når ulike systemer og teknologier møtes. Oppstår det utfordringer som må løses og sikkerhetshensyn som må ivaretas. Og det er her Telenors rolle som systemintegrator blir helt avgjørende.

– Det at vi har eksperter på alle disse feltene. Gjør at vi kan sørge for at kundene våre til enhver tid får den hjelpen de har behov for. Og det handler ofte om å få de eksisterende systemene kundene bruker i dag til å fungere sømløst. Gjerne med det nye 5G-nettet og den nye funksjonaliteten som ligger i det, forklarer Henning.

– Vi merker at de av kundene våre som har hatt andre samarbeidspartnere på dette tidligere, ikke er vant til å få direkte tilgang til ekspertene slik de får hos oss. Vi er stolte over at vi kan gi dem akkurat den støtten og tilpassingen som de trenger. Med nøyaktig den ekspertisen de har behov for.

Og Henning brenner for å gjøre Telenors enterprise network- og 5G-løsninger så smidige og effektive som mulig.

– Med integratorrollen har Telenor satt seg et enkelt mål. Det er å ha både kunnskap og evne til å hjelpe hver eneste enterprise network-kunde med akkurat det den kunden trenger hjelp til. Både smått og stort. Det fordrer at vi kan mer enn bare vår teknologi og våre nett. Vi må også kunne forstå kundenes systemer. Og vi må kunne avdekke hvilke muligheter og utfordringer som ligger i integrasjonen mellom våre nettverk og deres systemer. Her skiller vi oss vesentlig fra konkurrentene våre.

Les mer om 5G Enterprise Network

En rådgiver utenom det vanlige

Men hva er rollen til Telenor i disse prosessene helt konkret?

– Når det kommer til systemintegrasjon kan vi si at det finnes to stolper. Den ene er selve integratorrollen, som handler om å få ulike typer teknologi til å spille sammen. Mens den andre er tilgjengeliggjøring av teknologikompetanse til kunden. Det du trenger av kunnskap og teknologiforståelse for å få systemene opp og stå, forteller Elvestad og viser til at variasjonen i Telenors enterprise network-kundemasse gjør at selskapet må sørge for stor bredde i kompetansen de tilgjengeliggjør for kundene sine.

– Vi må hele tiden tenke «Hva slags systemer er det som kan komme til å måtte spille sammen? Hvilke områder er det vi i Telenor kan tenkes å måtte hjelpe kundene våre med?» Og der vi er i dag handler det ofte om fire ting: Det er integrasjon av Telenors nett og teknologi opp mot andre typer nettverk som kunden allerede har. Det er integrasjon mellom lokale datasentre og sky. Det er integrasjon mellom sikkerhetsmekanismer som brukes på tvers av nettverkene og sist, men ikke minst, så er det integrasjon mellom private 5G-nett hos kunden og Telenors makronett. Og det sier seg selv at innenfor disse områdene finnes det stor variasjon når det kommer til utfordringer og tilpasningsbehov. Vi er i evig bevegelse.

Hold deg oppdatert på 5G og nettverk. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

- Telenors ambisjon er å hjelpe kundene våre med de digitaliseringsbehovene de måtte ha, enkelt og greit, sier Birgitte Engebretsen, leder for Telenor Norge.
- Telenors ambisjon er å hjelpe kundene våre med de digitaliseringsbehovene de måtte ha, enkelt og greit, sier Henning Elvestad, teknologirådgiver Telenor Bedrift.

5G åpner for nye muligheter, Telenor skreddersyr

Og bevegelsen skjer på mange områder og i mange bransjer – 5G åpner muligheter for alt fra helseforetak via energisektoren til sikkerhetsbransjen. Men hvor ligger hovedtyngden av selskaper som nå begynner å dra nytte av 5G-teknologien?

– Vi ser at interessen for systemintegrering i hovedsak kommer fra fem områder, forteller Elvestad.

– Du har industrien, som ofte trenger hjelp med integrering opp mot systemer for autonomi, altså selvkjøring, og du har transportsektoren som gjerne jobber med beslektede opplegg og løsninger.  I tillegg har du helsesektoren som er langt fremme på utnyttelse av mobilnettet til for eksempel data- og videooverføring, og som ofte trenger hjelp med integrering opp mot eksisterende sikkerhetssystemer og programmer for håndtering av medisinske data. Du har energibransjen som gjerne jobber med systemer knyttet til overvåking og automatisering av prosesser, og så er det forsvars- og sikkerhetssektoren der vi møter alt fra kompliserte krypteringssystemer til ny militærteknologi.

Elvestad blir ivrig når han snakker om mulighetene Telenor er med på å både utvikle og understøtte. – Som systemintegrator jobber Telenors eksperter tett med både innovasjonsmiljøer og tunge institusjoner, og jeg synes det vi gjør sammen med helsesektoren er særlig spennende. Vi er allerede langt fremme når det gjelder transport med droner, vi jobber med virtuelle undersøkelsesrom og utvikling av nye typer pasientovervåkingssystemer, og vi tar gjerne med flere partnere i prosessene her. Sånn tenker vi strengt tatt med henhold til alle sektorene – vi samarbeider tett med industrial software-aktørene i integreringsarbeidet vårt.

Henning snakker varmt og engasjert om effekten av arbeidet Telenor nå legger ned i utvikling og integrering. - Det som er særlig spennende med helsesektoren er at arbeidet vi gjør sammen på sikt faktisk kan være med på å understøtte et mer bærekraftig helsevesen – alt fra å kunne overvåke pasienter der de er – det utadvendte sykehuset uten vegger – til sykdomscanning via pillekameraer. I fremtiden kan sykehuset utvide nedslagsfeltet sitt og behandle pasienter med alvorlige sykdommer i sine egne hjem. Alt med base i det nye 5G-nettet og innovative løsninger der flere forskjellige systemer snakker sømløst sammen.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om 5G Enterprise Networks

Yara Birkeland
Det virtuelle undersøkelsesrom er en av løsningene i helsevesenet som muliggjøres med teknologi fra Telenor.

En industrirevolusjon

Henning trekker frem flere eksempler. – Når det kommer til industrien er vi også langt fremme. Her jobber Telenor med utrolig mange spennende prosjekter. Automatisering av farlig arbeid i steinbrudd og pukkverk. Overvåking av foring og oppdrettsutstyr i samarbeid med fiskeriindustrien. Og omfattende systemer med autonome fraktskip og landlogistikk i samarbeid med Yara Birkeland, for å nevne noe.

– Vi ser at 5G er i ferd med å bli en katalysator i det grønne skiftet. Tenk deg for eksempel hva det har å si for miljøet når lastebiltransport av 20.000 containere i året kan fjernes fra veiene. Både miljøet og velferdssamfunnet vinner når 5G-teknologien implementeres i industrien. Han tenker seg om før han fortsetter:

– Vi ser også at det vi kaller for den fjerde industrielle revolusjonen, som går ut på at objekter og prosesser kobles sammen gjennom IoT, analyseres og danner grunnlag for utnyttelse av kunstig intelligens. Gir oss nye og langt mer effektive systemer. Dette kan forbedre og effektivisere nesten alle typer industrivirksomhet. Enten det gjelder å få ned utslipp, kutte kostnader eller utnytte resurser på en bedre og smartere måte. I industrien skaper 5G muligheter som gagner alle.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

5G og systemintegrasjon
I et steinbrudd på Eikefet kjører gigantiske dumpere med tonnevis av stein, helt uten sjåfører. Kompetanse, innovasjon og det nye mobilnettet til Telenor er i ferd med å endre norsk industri.

En vinner på 5G og systemintegrering

Men hva er det som gjør Telenor bedre skikket til dette arbeidet enn konkurrentene?

– Det er flere ting som gjør oss til soleklare norgesmestre på dette området. Telenor har langt mer erfaring enn konkurrentene våre når det kommer til standardisering av prosesser. Vi har større kontaktnett og mer rutine for samarbeid med tredjepartselskaper, og vi har allerede en rik historie knyttet til å fungere som navet i arbeidet med systemintegrering.

Med andre ord: Vi fasiliterer og tilpasser både direkte med kunde og med tredjepart. Henning tenker seg om før han fortsetter. – Det er bare å se hva vi gjør i dag, den integratorrollen vi allerede har tatt med tjenester, konsulenter, kompetanse og partnere, og som gjør at vi allerede leverer mye mer enn bare konnektivitet. Telenor har rett og slett en unik posisjon når det kommer til 5G enteprise networks og det å få ny teknologi til å snakke med eksisterende systemer. Vi har det beste nettet og den beste kompetansen.