Digitalisering

5G eller Wi-Fi? Ja, takk!

– I takt med at 5G-nettet vokser og erfaringene blir flere, ser vi en reell utfordrer til de Wi-Fi-baserte trådløse nettene. Men i realiteten er dette to teknologier som delvis utfyller hverandre og delvis dekker litt forskjellige behov. Man må bare vite når man skal bruke den ene, den andre eller begge.

5G eller Wi-Fi barcode

Det forklarer Henning Elvestad, Concept Manager Digital Plattform i Telenor. Som en del av jobben holder han seg oppdatert på, og gir råd om, trådløse løsninger til Telenors bedriftskunder. De siste 5 - 10 årene har utviklingen skjedd i enorm hastighet.

– Trådløs teknologi i dag blir stadig mer stabil, har høyere hastighet, bærer større mengder data, håndterer flere klienter samtidig og lagger mindre. Både 5G og Wi-Fi dekker et økende antall behov og oppgaver, og er viktige kommunikasjonsbærere i teknologiske løsninger og brukercase som ikke ville vært gjennomførbare for bare noen år siden, forteller Elvestad.

Noen føringer for riktige valg

Selv om både 5G og Wi-Fi er varianter av trådløs teknologi, finnes det tekniske forskjeller som det er viktig å ha klart for seg når man skal velge løsning for å dekke virksomhetens behov. Les mer inngående om dem her.

Det samme er tilfelle på klientsiden; enhetene som skal kommunisere over det trådløse nettet gir også føringer for valget kunden tar. – En mobiltelefon bruker 4G eller 5G, naturlig nok, men i miljøer der bærbare nettbrett er en del av arbeidsprosessen, har man valget mellom å koble det opp mot Wi-Fi eller et mobilnett. Og ettersom de færreste PC-er kommer med et SIM-kort, har produsentene på mange måter gjort Wi-Fi til en standard for disse enhetene, sier Elvestad.

– I den grad jeg ser et mønster i de brukercasene vi har jobbet med de siste årene, så er det at enheter som tidligere hang på en kabel, i dag kommuniserer over en Wi-Fi-løsning. Men samtidig jobber vi stadig oftere med komplekse, hybride case, der for eksempel et bygg rommer et stort antall brukergrupper med forskjellige behov.

Hybride løsninger og Wi-Fi som en plattform

– Se for deg en av eiendommene i Barcode eller på Sørenga i Oslo, der første og andre etasje består av butikker eller utesteder og resten av bygget er kontorer. Kontormiljøene er fortsatt klassiske Wi-Fi-brukere, med høy laptop-tetthet og krav til dekning og tilgang uavhengig av hvor i bygget de befinner deg. I restaurantene, der mobile betalingsterminaler «alltid» har blitt brukt, er mobilnettet nå også tilsvarende viktig for kundene som ofte bestiller direkte i en app.

– Og så har du butikkene, for eksempel et apotek, der mobil og Wi-Fi møtes. En kunde har resepten sin på mobilen og benytter kanskje Internett til å finne informasjon om en behandling eller et velværeprodukt. De ansatte møter kunden med nettbrett ute i butikken, der de er koblet på apotekkjedens egen Wi-Fi-løsning. Og dette Wi-Fi-nettet er for mange virksomheter i ferd med å bli mer en plattform, enn bare en kommunikasjonsløsning. På den plattformen kan du utvikle funksjonalitet og applikasjoner, for eksempel i Cisco Meraki Marketplace, som for eksempel forenkler varemottak og -opptelling, oppdaterer den digitale hylleinformasjonen eller kartlegger, anonymt og ved hjelp av kamera, hvordan kundene beveger seg rundt i butikken.

Henning Elvestad
– I takt med at 5G-nettet vokser og erfaringene blir flere, ser vi en reell utfordrer til de Wi-Fi-baserte trådløse nettene. Men i realiteten er dette to teknologier som delvis utfyller hverandre og delvis dekker litt forskjellige behov. Man må bare vite når man skal bruke den ene, den andre eller begge, sier Henning Elvestad, Concept Manager Digital Plattform i Telenor.

– I et annet eksempel, en havn, vil det ofte være mest hensiktsmessig å etablere et privat 5G-nett for alt fra fjernstyrte kjøretøy, roboter og håndholdte enheter. Det samme i skogen, på et stort hogstfelt der avanserte maskiner navigerer ved hjelp av GPS, identifiserer hvilke trær som skal hogges og registrerer tømmer løpende før stokkene transporteres ut av området. Mens en stor kontorbygning, som for eksempel Brattørkaia i Trondheim, dekkes av et intelligent Wi-Fi-nett som kjenner igjen brukere og gir tilgang og rettigheter basert på rolle, hvem de er og hvor de er.

Telenor leverer alt

– Det som er viktig i møte med kunder som vurderer hvilken teknologi de skal satse på, er å sette seg grundig inn i behov og problemstillinger – og å aldri velge løsninger bare fordi de har fungert før. Det skjer så mye, og så raskt, innen trådløs teknologi, at det er en jobb i seg selv å følge med. Og her mener jeg Telenor har flere klare fordeler.

– Kundene våre vet at vi kan levere det vi anbefaler, fordi vi tilbyr både Wi-Fi-løsninger fra ledende leverandører og mobile nettverksløsninger, blant dem 5G. Og vi vil aldri velge en løsning fordi det er den vi kan levere, mens en et annet design kanskje hadde svart opp casen enda bedre. Men når det sagt; i en hybrid løsning, der vi skreddersyr et oppsett med både Wi-Fi og 5G, er det et viktig poeng at vi leverer begge – fordi vi i realiteten snakker om én installasjon der resultatet er mer en de enkelte delene.

– Så jobber vi også med en lang rekke bransjer og sektorer som delvis har sammenfallende behov, men også helt forskjellige utfordringer. Det gir en erfaring og en kompetanse som vi kan ta med til nye case og nye kunder – og sammen med dem designe enda mer tilpassede løsninger basert på kontinuerlig læring problemløsning, avslutter Henning Elvestad, Concept Manager Digital Plattform i Telenor.