Nettverk

Mer enn et nettverk

– Mange virksomheter tenker nok på LAN og Wi-Fi først og fremst som en nødvendig utgift. Men med Meraki fra Telenor investerer kunden i mer enn et nettverk.

Meraki Marketplace

Det sier Daniel Moen Hansen, Concept Manager Digital Platform i Telenor. Han er en av flere rådgivere som bruker mye av tiden sin på å hjelpe kunder å realisere verdien i teknologien de investerer i. Og når det kommer til Meraki, er potensialet stort.

– Nettverksløsningen i seg selv er enkel å installere – ofte holder det å sette strøm på utstyret, og så går resten av seg selv. Telenor kan drifte for kunden, det er mulig å kjøpe nettverket som en tjeneste, samtidig som det er lett å få oversikt over alt fra bruk, enheter, lokasjoner og trafikk. Men hvis du legger til kameraer, sensorer og en stor mengde ferdige apper i Meraki Marketplace, har kunden i realiteten også investert i en plattform eller et økosystem av funksjonalitet og muligheter. Og vår jobb er å hjelpe hver kunde å få mest mulig ut av hver installasjon, sier Moen Hansen.

Meraki Marketplace er en samling, og et marked, for apper, ikke helt ulikt Apples App Store eller Microsoft sin Azure Marketplace. Poenget er at det allerede finnes en rekke apper og mye funksjonalitet som er klare til bruk, enten alene, sammen med nettverksløsningen, eller i kombinasjon med Meraki sine egne kameraer og sensorer. Samtidig er en rekke utviklingsaktører på banen med tilbud om å lage skreddersøm for kunder som trenger det, noe som ytterligere øker mulighetene i det som opprinnelig startet som en god nettverksløsning.

Meraki Marketplace - Daniel Moen Hansen
Vår jobb er å hjelpe hver kunde å få mest mulig ut av hver installasjon, sier Daniel Moen Hansen, Concept Manager Digital Platform i Telenor.

Slik fungerer Meraki Marketplace

Mange muligheter i en rekke bransjer

Avhengig av bransjer og behov er det nesten bare fantasien som setter grenser for hva det er mulig å lage løsninger for. Daniel Hansen Moen ser nye eksempler nesten daglig, og har ingen problemer med å finne funksjonalitet i Meraki Marketplace som dekker behov han ser hos Telenor sine egne kunder.

– I industrien og i logistikk- og lagerbransjen, har teknologi en viktig rolle når det kommer til HMS. Med en Meraki-løsning med integrerte kameraer, er det mulig å få varslinger via mobilen hvis du har glemt vernehjelm eller refleksvest. På en fabrikk vil de samme kameraene kunne være en del av kvalitetskontrollen, for eksempel ved å sjekke om alle pizzaene som kommer ut av ovnen er riktig stekt. I smarte bygninger samler sensorer som henger på Meraki-nettverket inn informasjon om luftkvalitet og temperatur og i de samme byggene er det mulig å integrere funksjonalitet som gjør det mulig å sette opp forhåndsdefinerte prosjektnett eller administrere adgangen til lokalene.

Også i handelsnæringen finnes det behov som dekkes av utvalget i Marketplace. Digitale hyllekanter er et tiltak stadig flere aktører vurderer, i takt med at kampen om å matche konkurrentens priser øker. Andre steder kan nettverk og kamera samle inn anonymiserte data om hvordan kundene responderer på forskjellige måter å organisere varene på, eller helt konkrete tilbud de passerer når de går langs hyllene.

Meraki Marketplace - Daniel Moen Hansen
– For Telenor er det et poeng å forstå kunden først, og deretter foreslå en løsning.

En partner som ser sammenhengene

Telenor er ikke den eneste aktøren i markedet som selger Cisco sin Meraki-løsning, men Daniel Moen Hansen er helt tydelig på at ikke hvem som helst er i stand til å realisere det potensialet som ligger i nettverket. – En ting er å forstå teknologien og å kjenne funksjonaliteten. Noe helt annet er å forstå kundene så godt at vi kan hjelpe dem å se muligheter, utfordringer og prosesser som kan optimaliseres, før vi forslår en løsning.

– For Telenor er det et poeng å forstå kunden først, og deretter foreslå en løsning. Det kan gjøre fordi vi bruker tid og ressurser på å bli kjent, sette oss inn i virksomheter, forstå markeder og følge med på utviklingen. Og der ligger også den store forskjellen. Nettverkskostnaden er egentlig ikke hva løsningen koster deg i måneden, men hvor mye du kan spare på å bruke noe du allerede betaler for, til å løse en lang rekke andre behov. Og der tror jeg vi skiller seg ut, avslutter Daniel Moen Hansen, Concept Manager Digital Platform i Telenor.

Oppdag løsninger på tvers av hybridarbeid, trygge miljøer, smarte rom og mer