Digitalisering

5G vs Wi-Fi - Hva er forskjellen og hvorfor trenger du begge deler?

5G og Wi-Fi er to teknologier som vil komplettere hverandre og begge vil gi oss ulike muligheter og fordeler. Med Wi-Fi 6 og 5G i kombinasjon vil vi få langt raskere behandling og trådløs hastighet, samt økt sikkerhet.

5G vs Wi-Fi brukt i jobb

Morgendagens internett

Det snakkes mye om utbyggingen av 5G-nettet, men Wi-Fi 6 er langt sjeldnere nevnt. Riktignok blir Wi-Fi og 5G sammenlignet og veid opp mot hverandre, og alt tyder på at vi kommer til å trenge begge teknologiene for å dra full nytte av morgendagens internett.

Mens 5G utvilsomt vil komme godt med i mange situasjoner, vil Wi-Fi, som fortsatt utvikles og oppdateres, være nyttig i andre situasjoner.

Vi tenker at 5G og Wi-Fi faktisk kan ende opp med å jobbe sammen for å forbedre det trådløse nettverket, for eksempel for kontornettet ditt.

Hva er forskjellen på 5G og Wi-Fi?

Vi har en detaljert forklaring på hva 5G er, men kort fortalt er 5G paraplybetegnelsen for den femte generasjonen mobilnettverksteknologi, og den omfatter mange forskjellige elementer. 5G betyr lynrask hastighet og enorm kapasitet. Private nett, enorme mengder data i sanntid, og automatiserte prosesser. Og alt det vi ennå ikke vet.

5G er i større grad enn Wi-Fi 6 tilrettelagt for forretningskritiske anvendelser som krever høy sikkerhet, robusthet, lav forsinkelse og høy kapasitet, f.eks. innenfor forsvaret, industri og sykehus. Her snakker vi om ultrapålitelige høyhastighetsnett, som for eksempel muliggjør samarbeid mellom mennesker og maskiner i sanntid, og med ekstremt lav forsinkelse.

Ustabile nett skaper ofte store frustrasjoner. Med forbedret nett vil man oppleve mer stabilitet, mindre forsinkelser og det vil oppstå færre brudd og bedre arbeidsflyt. Lav forsinkelse har for eksempel betydning for spill over nettet, fjernstyring av maskiner, selvkjørende kjøretøy, industrielle prosesser, fjernoperasjoner og åpner også for AR (utvidet virkelighet).

Rent radioteknologisk ligner 5G mye på 4G. Men det er forbedringer av teknologien som gjør at vi kan få mer kapasitet ut. Med 5G får man plass til flere bits, 0-er og 1-ere per hertz. Men det som utgjør den største forskjellen er at du med 5G kan bruke enda mer frekvensbånd.

5G kan på sikt gi en teoretisk topphastighet på 20 gigabit per sekund (Gbit/s). Det åpner for store muligheter for deg og meg, for små og store bedrifter – og for hele samfunnet vårt. Vi snakker om ultrapålitelige høyhastighetsnett, som for eksempel muliggjør samarbeid mellom mennesker og maskiner i sanntid, på en helt annen måte enn i dag.

En større andel av vårt mobilnett er bygget med 3600 MHz for 5G og 2600 MHz for 4G enn noen annen mobiloperatør i Norge. Disse to frekvensene er de to viktigste frekvensene for at brukeropplevelsen knyttet til kapasitet og hastighet på 4G og 5G skal være så god som mulig. 

Et viktig skille mellom 4G og 5G er det vi kaller softwareification av nettverket. Software er programvare, og hardware er fysiske komponenter. Det betyr at vi går bort fra dedikerte bokser og mot sky-basert arkitektur. Softwareisering er en viktig forutsetning for effektivisering og muliggjør mer fleksibel bruk av infrastrukturen.

Wi-Fi 6 er sjette generasjons trådløse nettverksstandard, også kjent som 802.11ax – for de litt mer teknisk interesserte.  Wi-Fi er en kommunikasjonsteknologi som gjør det mulig å overføre data over et trådløst datanettverk. Datanettverket benytter radiobølger til å sende og motta data. Dermed kan du koble deg til et trådløst nettverk via en bærbar datamaskin, smarttelefon eller iPad som er Wi-Fi-kompatible. Denne standarden øker ikke bare hastigheten, men gir bedre ytelse i overbelastede områder. 

Wi-Fi 6 vil levere 4 ganger høyere kapasitet og 75 prosent lavere forsinkelse, og tilby nesten tre ganger hastigheten til forgjengeren, Wi-Fi 5. Alle kan bruke et Wi-Fi-nettverk – og de fleste av oss har et hjemme eller på kontoret, koblet til en bredbåndstjeneste. Wi-Fi 6-enheter krever et Wi-Fi 6‒kompatibelt aksesspunkt for å få full hastighet, lavere forsinkelse og kapasitetsforbedringer.

Noe som er viktig å merke seg her er jo at det er ekstremt mange klienter, som for eksempel PC-er, nettbrett, smarttelefoner, høyttalere, TV-er, termostater, alarmanlegg og annet utstyr som ikke støtter mobilbærere. De er Wi-Fi only. Men dette er i endring og nå snakkes det mye om AlwaysOn. Dette gjelder først og fremst PC-er som jo har et stort behov for å komme på nett uavhengig av hvilken trådløs kommunikasjonsteknologi som tilbys.

Hvilke fordeler har 5G?

Bedre Internett-opplevelser er selvfølgelig et direkte resultat av denne moderniseringen. Utover dette vil femte generasjon av mobilnettet gi oss mange fordeler.

Her er noen fordeler med 5G:

 • Høyere sikkerhet – 5G er vanskeligere å hacke enn Wi-Fi. Med skivedeling av tjenestekvaliteten i nettet tilpasses ulike bruksområder

 • Regulerte frekvensbånd og mindre forstyrrelse – Wi-Fi-nett opererer i ikke-regulerte frekvenser som kan medføre mye forstyrrelser

 • Bedre dekning og mobilitet – 5G bruker ulike frekvensbånd som gir både god kapasitet og dekning, 5G og mobilnettet er optimalisert for sømløs mobilitet både innendørs og utendørs

 • Høy stabilitet og oppetid – mobilnettet har svært høy oppetid, og driftes og overvåkes 24/7 - 365

 • Lav forsinkelse/sanntidsbruk – 5G kan med lokal prosessering (Edge Computing) gi veldig lave forsinkelser for applikasjoner som operer i sanntid

 • Forbedrede mekanismer for strømsparing. Dingser kan være tilknyttet til 5G-nettet, men gå i strømsparemodus og dermed ikke bruke strøm.

 • Tetthet av IoT-enheter – 5G er optimalisert for IoT og inntil 1 million IoT-enheter kan kobles til 5G-nettet per km2. I dagens mobilnett er det mulighet for «ting» å kommunisere via NB-IoT og LTE-M teknologi.

Hvilke fordeler har Wi-Fi 6?

Hvis ikke enhetene dine, som f.eks. bærbare PC-er, printere og nettbrett, støtter Wi-Fi 6, vil du ikke merke stor forskjell om du bytter ruteren din. Men siden Wi-Fi 6 nå er gullstandarden, er det fornuftig å investere for fremtiden, og velge utstyr som optimaliserer opplevelsen.

Her er noen fordeler med Wi-Fi 6:

 • Raskere nett – kan by på hastigheter opptil 9,6 Gbps mot 6,9 Gbps for Wi-Fi 5

 • Mer stabilt nett

 • Sikrere nett - Det skyldes at sertifiseringen for Wi-Fi 6 krever at rutere støtter WPA3-kryptering

 • Lettere å koble til enheter – Wi-Fi 6 inneholder teknologi som optimaliserer tilkoblingen av enheter til nettverket. Uten at du behøver å bekymre deg for dårlige signaler og langsomme hastigheter.

 • Kapasitet for flere tilkoblede enheter – har kapasitet for 4 ganger så mange tilkoblede enheter som Wi-Fi 5 uten reduserte hastigheter

 • Bidrar til at batteriene i dine mobile enheter varer opptil 7 ganger lenger

 • Leverer opptil 40% høyere datahastighet per klientenhet

 • 75% lavere latency

Derfor trenger vi begge deler

Wi-Fi 6 og 5G er bygget på samme fundament, trådløs kommunikasjon, og vil gi støtte på ulike områder. Det er lett å se at selv om både Wi-Fi og 5G handler om trådløs datakommunikasjon, så dreier det seg om to vidt forskjellige måter å løse dette på. Disse trådløse nettene er viktige hver for seg, men også sammen.

Wi-Fi og 5G tilbyr komplementære funksjoner og når det gjelder brukeropplevelsen bidrar både 5G og Wi-Fi 6 med gigabit-hastigheter og lav forsinkelse.

Fordi Wi-Fi har en lavere kostnad å ta i bruk, vedlikeholde og skalere – spesielt der tilgangspunkter må betjene flere brukere – vil det nok fortsette å være den dominerende teknologien for hjemmemiljøer og bedriftsnettverk en stund til. Wi-Fi gir god støtte for dusinvis av datakrevende enheter som PC-er, nettbrett, smarttelefoner, strømmeenheter, TV-apparater og skrivere, som alle må kobles til nettverket.

Takket være bedre rekkevidde vil 5G bli foretrukket for mobile tilkoblinger, som smarttelefoner. Den vil også bli brukt til tilkoblede biler, oppkobling av smarte byer, og til og med for store produksjonsprosesser. Og der man ser at høy sikkerhet, robusthet, lav forsinkelse og høy kapasitet er en viktig faktor.

Fremover vil vi se at usecase og klientstøtte i mye større grad vil bestemme hva som vil være den beste løsningen for de ulike kundebehovene. Vi vil uansett kunne tilby den beste teknologien for akkurat ditt behov. Om det er 5G eller Wi-Fi 6 alene, eller de to teknologiene i en sterk kombinasjon.

Mulighetsrommet vi oppnår når man også har 5G i kjernenettet vil ta digitaliseringen til nye høyder. Da kan deler av kundetrafikken gå i lokalnettet, mens andre relevante applikasjoner eller trafikk kan gå i mobilnettet. Det er først og fremst dette som vil revolusjonere den fremtidige infrastrukturen.

Innen to år vil kunder, kunne realisere sine digitaliseringsprosjekter gjennom mobil og fastnettet. Vi vil for første gang på 30 år kunne løse dette på en helt ny måte ved å kombinere MPLS og slicing i mobilnettet, med SD-WAN som lag på toppen og mobilnettet og Wi-Fi som bærer.

Hva med Wi-Fi 6E?

Wi-Fi 6E omtales gjerne som «den største oppgraderingen av Wi-Fi-standarden på 20 år». Wi-Fi 6E er en utvidelse av Wi-Fi 6-standarden som åpner opp for bruk av frekvensbåndet på 6 GHz til nettopp Wi-Fi. I Norge og Europa er det åpnet for «lav 6 GHz», altså de de nederste 500 MHz av frekvensbåndet, mens den høyere delen av båndet stadig er viktig for radiolinjer. En radiolinje er en trådløs punkt-til-punkt-forbindelse med høy kapasitet. Disse er viktige for transmisjonsnettene i Norge og Europa. I Norge er det Nkom som forvalter frekvensressursene. Hovedoppgavene for frekvensforvaltningen er planlegging, tildeling, veiledning og tilsyn.

Oppgraderingen kan beskrives som å «gjøre om det trådløse nettverket ditt fra to-felts-vei til å bli åtte-felts motorvei».

Så den som venter på noe godt ... og så videre. Dette blir spennende.

Fremtidens internett-tilkobling

Etter hvert som flere og flere rutere har Wi-Fi 6 innebygd og mobilmaster sender ut 5G-signaler, vil internetthastighetene våre, både på kontoret, hjemme og på farten, bli raskere. Og vi vil oppleve mye mindre forsinkelser i nettet.

Flere teknologiske gagets og 5G-smarttelefoner vil også dukke opp. Med 4G-aktiverte fremskritt som online mobilspilling og mobilstrømming, vil 5G-hastighet muliggjøre en rekke nye bruksområder. Vi vil se tilkoblede biler, digitaliserte arbeidsprosesser og nye helsetjenester med for eksempel hjemmebehandlinger og fjernkirurgi.

Selvfølgelig vil bare tiden vise hva fremtiden virkelig bringer for trådløs teknologi og internett-tilkobling, men du må forvente å høre begrepene "5G" og "Wi-Fi 6" mye mer i løpet av de neste årene. Til slutt vil lavere hastigheter være en saga blott og spennende muligheter vil dukke opp.

Veldig mange av Telenors kunder har per nå 5G-telefoner og kan dra nytte av super 5G-dekning og hastigheter. Dette gjelder faktisk allerede over 1 million kunder og som kan glede seg over Telenors fantastiske 5G-nett.

Og ikke minst - for femte året på rad kan Ookla slå fast at vi har Norges raskeste mobilnett. Ookla® Speedtest® sin kåring baserer seg på de flere tusen ukentlige hastighetsmålingene norske brukere gjør i Ookla Speedtest-appen gjennom 2022, og inkluderer både 4G- og 5G-nettet.