Dette gjør du for å få hjelp

For å få hjelp ved svindel, må du melde inn en sak til HELP. Dette kan du gjøre via www.help.no, på telefon 22 99 99 99 eller ved å sende en e-post til post@help.no for å opprette en sak.

Start gjerne med å fortelle hva saken gjelder og hva du trenger hjelp til.

Når saken er registrert blir du kontaktet av en HELP-advokat med kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være din personlige kontakt med ansvarlig for å følge opp saken din videre.

Ikon for ID-tyveriforsikring

Spørsmål og svar

?

Hvem i husstanden er dekket?

Forsikringen gjelder for deg som har SAFE og din husstand, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.