En undersøkelse Norstat har utført for NRK viser at over halvparten av dagens barn og unge har opplevd nettmobbing eller fått private bilder på avveie. Men også mange voksne opplever dette, hver eneste dag.

Slike hendelser kan være vanskelig å stoppe på egenhånd – og gjør at den som rammes ofte føler seg hjelpeløs og utrygg.

For at du skal slippe å stå i dette alene, har vi nå inkludert Nettslett i alle private mobilabonnement.

Dette er Nettslett
  • Du får advokatbistand hvis du blir utsatt for netthets, eller privat innhold kommer på avveie. 

  • Dekker juridisk rådgivning, utgifter til advokat, tapt lønnsinntekt og psykolog.

  • Nettslett gjelder bruker av mobilabonnementet.

Slik får du hjelp

  1. Ta kontakt med HELP forsikring via www.help.no, på telefon 22 99 99 99 eller ved å sende en mail til post@help.no for å opprette en sak.

  2. Start gjerne med å fortelle hva saken gjelder og hva du trenger hjelp til.

  3. Når saken er registrert blir du kontaktet av en HELP-advokat med kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken din og deg videre.

Du kan også ta kontakt hvis du er usikker på om du kan bruke Nettslett til det du eller barnet ditt opplever. Da vil du få råd om hvordan du kan håndtere din situasjon.

Nyttig å vite

i

Hvilke abonnement har Nettslett inkludert?

Nettslett er nå inkludert i alle våre private mobilabonnement. Ønsker du beskyttelse for ID-tyveri og svindel, i tillegg til Nettslett, anbefaler vi at du sjekker ut ekstratjenesten SAFE.

Les mer om SAFE

i

Dette dekker Nettslett

Forsikringen gir rett til advokathjelp i tilfeller der Medlemmet (bruker av abonnementet Nettslett er tilknyttet) blir utsatt for krenkende nettpubliseringer slik dette er definert i vilkårene.

Krenkende nettpublisering defineres som krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om Medlemmet i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. Krenkende og lovstridige bilder av Medlemmet som er delt i åpne og lukkede kilder uten Medlemmets samtykke.

I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til Medlemmet for tap av lønnsinntekt som følge av hendelsen og Medlemmets behov for psykologbistand.

Se vilkår

i

Hvorfor dukker Nettslett opp på fakturaen min?

Nettslett er inkludert i abonnementet ditt, og medfører ikke ekstrakostnader for deg. Likevel står Nettslett oppført på fakturaen din. Dette er fordi Nettslett er unntatt fra MVA-beregning, og er skilt ut på fakturaen for å vise korrekt MVA. Abonnementsprisen du betaler påvirkes ikke av dette.