IPID - produktinformasjon

IPID (Insurance Product Information Document) er et standardisert dokument som inneholder informasjon om hva de ulike forsikringene dekker og ikke dekker.  Under finner du en liste over IPID-dokumenter for alle våre forsikringer. For fullstendige vilkår, se alle vilkår