Alltid På Nett-garanti

Gjeldende fra 03.07.2023

1. Hvem er omfattet av garantien

Alle private faste bredbåndsabonnement i Norge, som er levert av Telenor Norge AS under merkevaren «Telenor» er omfattet av garantien,. Garantiutsteder er Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1360 Fornebu.

I tillegg til disse vilkårene gjelder de til enhver tid gjeldende vilkår for Telenor, se særlig  vilkår for TV og bredbånd.

2. Nærmere om garantien

Telenor garanterer at kunden skal ha en fungerende bredbåndsforbindelse. Med dette menes oppkobling til internett til første tilknytningspunkt. Garantien gjelder ikke for bredbåndstelefoni, bredbåndstjenesten Wimax eller TV-tjenester.
Garantien innebærer at kunden får datapakker når bredbåndsforbindelsen ikke fungerer på grunn av feil som er omfattet av garantien, se punkt 3.

Inntil 5 personer i kundens husstand får en datapakke. Dette forutsetter at hustandsmedlemmet har mobilabonnement fra Telenor (privat eller bedrift). Datapakken inkluderer 200 GB som kan benyttes i inntil inntil 5 dager (inkludert dagen feilen meldes). Datapakken kan brukes til oppkobling til Internett via mobiltelefon. Kompensasjonen gjelder ikke kontantkortavtale eller abonnement på Mobilt Bredbånd.

Dersom feilen ikke er rettet innen datapakkens utløpstid, kan kunden få en ny datapakke ved å kontakte kundeservice på 915 09000. Det tildeles ikke ny datapakke innenfor 5-dagers perioden dersom datamengde (200 GB) brukes opp.

3. Forutsetninger og forbehold

For å være omfattet av garantien må hustandsmedlemmene ha mobilabonnement fra Telenor.


Garantien omfatter feil som er innenfor Telenors nett. Feil på kundens utstyr/eget nett omfattes ikke av garantien.