Har du lastet ned Mitt Telenor?

Sjekk forbruk, fyll på data eller betal faktura.
I Mitt Telenor-appen kan du ordne det meste selv.