Viderekoble hjemmetelefonen

Du kan viderekoble telefonen din til en annen fasttelefon, mobiltelefon eller PersonSvar hvis du er opptatt eller ikke kan svare.