Bilde av Huawei B818 sett fra forsiden

Enkle steg for å komme på nett

1

Sett inn SIM-kort

mikro-SIM

Knekk ut SIM-kortet til mikro-SIM størrelse, og følg bildene nedenfor for hjelp med å plassere SIM-kortet i ruteren.

SIM1SIM2

3

Koble til WiFi

Windows

 1. Venstreklikk på ikonet for trådløst nettverk nede ved klokken og datoen
 2. Finn nettverket som samsvarer med nettverksnavnet på undersiden av ruteren og trykk Koble til
 3. Skriv inn nettverkspassordet som står på undersiden av ruteren og trykk Koble til
Mac
 1. Trykk på Airport ikonet for trådløst nettverk
 2. Finn nettverket som samsvarer med nettverksnavnet på undersiden av ruteren og trykk Koble til
 3. Skriv inn nettverkspassordet som står på undersiden av ruteren og trykk Koble til
4

Fullfør veiviseren

 1. Sørg for at du er tilkoblet det trådløse nettverket til ruteren (steg 3)
 2. Åpne nettleseren
 3. Følg veiviseren som dukker opp i nettleseren
Merk: Om veiviseren ikke dukker opp automatisk, kan du starte den ved å søke opp 192.168.1.1 i adressefeltet til nettleseren.
PIN-kode
I veiviseren vil du bli bedt om å taste inn en PIN-kode. Denne finner du i brevet du mottok sammen med SIM-kortet til ruteren. 
Hvis du ikke finner PIN-koden, kan du hente ut PUK-koden på Mine sider. Når du har tastet inn PUK-koden vil du bli bedt om å lage en ny PIN-kode. 
Slik henter du PUK-koden
 1. Logg inn på Mine sider
 2. Velg abonnementet det gjelder
 3. Klikk Hent PUK-kode under Mine SIM-kort nederst på siden

Brukermanual

pdf Brukermanual

Spørsmål og Svar

?

Hva betyr lampene?

Lampestatus

Lampe Betydning
F Signalstyrke - Lampene forteller hvor sterke mobilsignalene er, og flere lys betyr bedre signalstyrke
H Strøm - Lyser når ruteren er påslått
I Status - Ved grønt lys jobber ruteren optimalt
J LAN - Lyser når en nettverkskabel er tilkoblet, og tilkoblingen er i bruk
K WiFi - Lyser når WiFi er tilkoblet og nettverket er i bruk
L Mode - Lyser i Cyan/Blå/Gul for å indikere om ruteren er tilkoblet 4G/3G/2G. Dersom lampen lyser rødt får ikke ruteren kontakt med mobilnettet. Sjekk isåfall om SIM-kortet er satt inn riktig og at ruteren er satt opp ved hjelp av veiviseren (steg 4). Nullstill ruteren om lampen fremdeles lyser rødt.
?

Hvordan logge inn på ruteren?

Ruteren har en egen meny der du bl.a kan endre trådløst nettverksnavn og passord. 

Slik kommer du inn på menyen:

 1. Åpne en nettleser (f.eks Google Chrome) på enheten som er tilkoblet ruteren.
 2. Skriv inn 192.168.1.1 i adressefeletet og søk
 3. Skriv inn passordet. 
Passordet er det samme som ditt opprinnelige trådløse passord. Du finner det på klistrelappen på baksiden av ruteren etter WIFI KEY
Merk: Har du selv endre passordet til menyen, skriver du inn det du selv har valgt.
?

Hvordan endre nettverksnavn og passord?

 1. Åpne en nettleser (f.eks Google Chrome) på enheten som er tilkoblet ruteren.

 2. Skriv inn 192.168.1.1 i adressefeletet og søk

 3. Skriv inn passordet.

Passordet er det samme som ditt opprinnelige trådløse passord. Du finner det på klistrelappen på baksiden av ruteren etter WIFI KEY. Merk: Har du selv endre passordet til menyen, skriver du inn det du selv har valgt.

I menyen

 1. Velg Avansert

 2. Velg WiFi

 3. Velg WiFi-sikkerhetsinnstillinger

 4. Trykk på blyant-ikonet under Alternativer for nettverket du ønsker å endre

 5. Skriv inn nytt nettverksnavn og passord

  • Passordet kan ikke inneholde bokstavene æ, ø, eller å.

 6. Trykk Lagre

?

Hvordan endre trådløs kanal?

Hvis du opplever problemer med trådløst nett, kan det i enkelte tilfeller hjelpe å endre trådløs kanal. Dette gjør du slik:

 1. Åpne en nettleser (f.eks Google Chrome) på enheten som er tilkoblet ruteren.
 2. Skriv inn 192.168.1.1 i adressefeletet og søk
 3. Skriv inn passordet. 
Passordet er det samme som ditt opprinnelige trådløse passord. Du finner det på klistrelappen på baksiden av ruteren etter WIFI KEY
Merk: Har du selv endre passordet til menyen, skriver du inn det du selv har valgt.
I menyen
 1. Velg Avansert
 2. Velg WiFi
 3. Velg Avanserte WiFi-innstillinger
 4. Velg ønsket kanal for 2.4 GHz og/eller 5 GHz fra nedtrekksmenyen for Kanal
 5. Trykk Lagre
?

Nullstill ruteren

Opplever du problemer med å koble til internett, kan det ofte hjelpe å nullstille ruteren. Dette stiller ruteren tilbake til de innstillingene den hadde da du fikk den.

 1. Finn noe tynt, slik som en binders eller nål
 2. Stikk gjenstanden inn i resett-hullet på undersiden av ruteren, og hold den inne i 20 sekunder
 3. Ruteren skrur seg av og på automatisk, og du kan koble til nettverket på nytt. 
Når ruteren er nullstilt, vil nettverksnavn og passord være det som står på klistrelappen på baksiden av ruteren. Følg veiviseren (steg 3) for å sette opp ruteren på nytt.
?

Oppdater programvare

Ny programvare er viktig for å ivareta sikkerhet og stabilitet. Oppdateringen skjer automatisk hver gang ny programvare er tilgjengelig - så lenge SIM-kort og ruter er registrert og tilkoblet. 

Skulle du ha behov for å oppdatere programvare manuelt, kan du laste den ned fra den innloggede menyen for ruteren. Gjeldende programvare er 8.0.1.1 (H160SP1C517).

Finn ut hvilken programvare du har

 1. Åpne en nettleser (f.eks Google Chrome) på enheten som er tilkoblet ruteren.
 2. Skriv inn 192.168.1.1 i adressefeletet og søk
 3. Skriv inn passordet. 
Passordet er det samme som ditt opprinnelige trådløse passord. Du finner det på klistrelappen på baksiden av ruteren etter WIFI KEY.  
Merk: Har du selv endre passordet til menyen, skriver du inn det du selv har valgt.
I menyen
  1. Velg Avansert
  2. Velg Oppdateringer
Oppdater programvare
 1. Åpne en nettleser (f.eks Google Chrome) på enheten som er tilkoblet ruteren.
 2. Skriv inn 192.168.1.1 i adressefeletet og søk
 3. Skriv inn passordet. 
Passordet er det samme som ditt opprinnelige trådløse passord. Du finner det på klistrelappen på baksiden av ruteren etter WIFI KEY.  
Merk: Har du selv endre passordet til menyen, skriver du inn det du selv har valgt.
I menyen
 1. Velg Avansert
 2. Velg Oppdateringer
 3. Velg Se etter oppdateringer og følg deretter instruksjonene
?

Hvordan endre APN-innstillinger?

APN står for Access Point Name og er en innstilling som bestemmer hvordan ruteren skal koble seg til mobilnettet. 

Slik endrer du APN

 1. Åpne en nettleser (f.eks Google Chrome) på enheten som er tilkoblet ruteren.
 2. Skriv inn 192.168.1.1 i adressefeletet og søk
 3. Skriv inn passordet. 
Passordet er det samme som ditt opprinnelige trådløse passord. Du finner det på klistrelappen på baksiden av ruteren etter WIFI KEY.  
Merk: Har du selv endre passordet til menyen, skriver du inn det du selv har valgt.
I menyen
 1. Velg Nettverksinnstillinger
 2. Velg Mobilnett
 3. Velg Internett-forbindelse
 4. En liste over APN vil dukke opp. Trykk på +ikonet og skriv inn nytt APN
  Merk: Telenor bruker telenor.smart som APN.
 5. Trykk Lagre
 6. Skru ruteren av og på ved å bruke strømbryteren på baksiden

Opplever du problemer med Internett?

Svært mange problemer løses ved at man skrur utstyret av og på. Opplever du allikevel problemer, kan vi hjelpe deg med veiledninger for de vanligste problemstillingene - Tregt, ustabilt eller manglende nett.