Frihet

Månedspris

SMS

MMS

Tale

Data (inkludert)

Data pr. MB (maks 399.-)

Frihet 500 MB

229,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

500 MB

5,-

Frihet 2 GB

289,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

2 GB

5,-

Frihet 4 GB

339,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

4 GB

5,-

Frihet 5 GB

389,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

5 GB

5,-

Frihet 7 GB

439,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

7 GB

5,-

Frihet 10 GB

449,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

10 GB

5,-

Frihet 15 GB

499,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

15 GB

5,-

Frihet 25 GB

599,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

25 GB

5,-

Frihet 40 GB

699,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

40 GB

5,-

Frihet 60 GB

799,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

60 GB

5,-

Mobil

Månedspris

SMS

MMS

Tale

Data (inkludert)

Data pr. MB (maks 399.-)

Mobil XS

229,-

Fri bruk

1,99,-

Fri bruk

200 MB

5,-

Mobil S

279,-

Fri bruk

1,99,-

Fri bruk

1 GB

5,-

Mobil M

329,-

Fri bruk

1,99,-

Fri bruk

3 GB

5,-

Mobil M+

379,-

Fri bruk

1,99,-

Fri bruk

4 GB

5,-

Mobil L

429,-

Fri bruk

1,99,-

Fri bruk

6 GB

5,-

Mobil XL

629,-

Fri bruk

1,99,-

Fri bruk

15 GB

5,-

Mobil XXL

829,-

Fri bruk

1,99,-

Fri bruk

25 GB

5,-

Telenor nonstop home

Månedspris

SMS

MMS

Tale

Data (inkludert)

Data pr. MB (maks 399.-)

Telenor nonstop home 1 GB

229,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

1 GB

5,-

Telenor nonstop home 3 GB

279,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

3 GB

5,-

Telenor nonstop home 5 GB

329,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

5 GB

5,-

Telenor nonstop XS

179,-

200

200

200

200 MB

5,-

Telenor nonstop XL

429,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

8 GB

5,-

Telenor nonstop XL plus

529,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

12 GB

5,-

Telenor nonstop XXL

629,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

25 GB

5,-

Telenor nonstop roam

Månedspris

SMS

MMS

Tale

Data (inkludert)

Data pr. MB (maks 399.-)

Telenor nonstop roam 1 GB

229,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

1 GB

5,-

Telenor nonstop roam 2 GB

249,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

2 GB

5,-

Telenor nonstop roam 4 GB

299,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

4 GB

5,-

Telenor nonstop roam 8 GB

399,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

8 GB

5,-

Telenor nonstop roam 12 GB

499,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

12 GB

5,-

Telenor nonstop roam 25 GB

599,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

25 GB

5,-

Andre abonnement

Månedspris

Startpris pr. samtale

Minuttpris

SMS

MMS

Data (inkludert)

Data pr. MB (maks 399.-)

Trygg (utgått)

249,-

0,-

Fri bruk

Fri bruk

Fri bruk

1 GB

-

U21 S

179,-

0,-

Fri bruk

Fri bruk

500 MB

500 MB

-

U21 M

279,-

0,-

Fri bruk

Fri bruk

3 GB

3 GB

-

U21 L

329,-

0,-

Fri bruk

Fri bruk

4 GB

4 GB

-

Prat 200

179,-

0,-

0,49,- (200 min inkl.)

0,49,-

1,99,-

-

10,-

Kort&Kontant

0,-

0,69,-

0,99,-

0,69,-

1,99,-

-

10,-

Nett&Kontant

0,-

0,69,-

0,89,-

0,69,-

1,99,-

-

10,-

Ring Kontant

0,-

0,89,-

2,79,-

0,79,-

1,99,-

-

12,50,-