Operatørlås

De fleste mobiler er ikke operatørlåst. Hvis din mobil er låst, vil du få feilmelding hvis du setter inn SIM-kort fra en annen operatør.