Oppkobling av modem

1. Koble den medfølgende coax-kabelen til vegguttaket ditt (Samme sted du henter TV-signalene dine).

Viktig! Har du en multimediekontakt, er det 3 utganger. Bruk uttaket merket DATA. Har du kun 2 utganger velger du uttaket merket TV.
Har du både TV og kabelmodem trenger du en splitter for å få signal til begge enhetene. (Mangler du splitter, ta kontakt med kundeservice.) Koble den andre enden på coax-kabelen inn i kabel-modemet ditt.

2. Koble kabelmodemet til strøm, og slå på.

3. Når ONLINE lyser grønt, har du internett i veggen.