Løs problemer med Internett

Hvilket problem opplever du?

Velg en av problemstillingene under for hjelp til feilsøking.

Ustabilt nett

Ustabilt nett er når du opplever at nettet faller ut eller varierer i hastighet med hyppige mellomrom.

Løs problemer med ustabilt nett