Har ditt barn blitt truet på nett, eller fått privat innhold på avveie?

Nå kan du få hjelp hvis du blir utsatt for netthets, eller får private bilder på avveie.
Nettslett
Å være ung i dag kan by på mange utfordringer – også når det kommer til å ferdes på nettet. Mange opplever dessverre sårende meldinger, trusler eller spredning av bilder. Når denne typen nettmobbing ofte også foregår i det skjulte og anonymt, kan det være vanskelig å vite hvordan du bør gå frem for å hjelpe ditt barn.

Dette kan du som forelder gjøre, hvis barnet ditt blir truet eller krenket på nett:

Nettslett
Advokat Simen G. KlevelandFor å hjelpe deg hvis noe skulle skje, har vi inkludert tjenesten Nettslett i alle mobilabonnement for barn og unge. Nettslett er en tjeneste som er utviklet i samarbeid med HELP Forsikring, og som kan hjelpe deg med å få fjernet uønsket innhold fra nett.

Vi har snakket med advokat Simen G. Kleveland i HELP Forsikring, som gir oss sine svar på hva dere bør gjøre i en vanskelig og utsatt situasjon for hele familien.

– Hva slags uønsket innhold er det man kan få hjelp til å få fjernet fra nett?

– Det vi tenker på her, er krenkende ytringer eller kommentarer og bilder. Dette er subjektivt, men for at vi som advokater skal kunne gjøre noe må det være tale om krenkende og lovstridige ytringer eller kommentarer som kan innebære et erstatningsansvar, sier Kleveland. 

Dette kan for eksempel være:

  • Ytring om at vedkommende har stjålet noe 
  • Ytring om at vedkommende har en alvorlig smittsom sykdom 
  • Ytring om at vedkommende støtter ekstremisme 
  • Ytring om at vedkommende har seksuell kontakt med mindreårige

– Selv om ytringen/kommentaren ikke er lovstridig, vil vi alltid vurdere om og eventuelt hva som kan gjøres i det konkrete tilfellet i form av gi råd, og ved behov bistand, til abonnenten – eller til foreldre i de tilfeller der de er eier av barnas abonnement, sier Kleveland. 

Typen krenkende innhold varierer ifølge advokaten gjerne etter aldersgruppe. Spesielt med tanke på barn og unge vil man ofte oppleve at det krenkende innholdet kommer i form av bilder som er publisert uten deres samtykke. Det kan også være snakk om trusler, for eksempel fra en klassekamerat, om å dele bilder.

i

Slik kontakter du HELP

Har du et problem du trenger hjelp med må du først opprette en sak. Alle Nettslett-saker går gjennom HELP Forsikring som du kontakter via www.help.no, på telefon 22 99 99 99 eller ved å sende en mail til post@help.no. En HELP-advokat med kompetanse på rettsområdet som saken gjelder vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

– Hva er det første man bør gjøre om man oppdager at det spres uønsket innhold om seg selv eller ens barn på nett?

– Det kommer an på hvor publiseringen eller delingen har skjedd. Det første er å forsøke å kartlegge hvordan og hvorfor innholdet er publisert og hva som kan være kilden. Deretter må fremgangsmåten velges avhengig av om det er snakk om deling mellom privatpersoner, publisering på en nettside, sosialt medium og så videre. I mange tilfeller kan det være lurt å se an situasjonen. Reagerer man for fort og for hardt kan situasjonen ofte forverres, sier Kleveland, og kommer med følgende innledende råd:

– Første steg er ofte å sende en høflig henvendelse til den som har delt eller publisert innholdet, der man ber om at det slettes eller fjernes.

Nettslett

– Hvordan bør man som forelder gå frem når en situasjon som dette oppstår – og bør man selv gjøre noe før man kontakter HELP?

– I de fleste tilfeller bør man forsøke å snakke om situasjonen og det som har skjedd uten å kjefte på den som er krenket eller si at de har gjort noe dumt. Det fører som regel bare til at barnet/de det gjelder ikke tør å snakke med foreldrene eller andre nære, sier Kleveland. 

Han forteller at den første utfordringen ofte nettopp er å tørre å snakke med noen om det som har skjedd, uten å bli møtt med at de har gjort noe galt.

– De som kontakter oss, føler ofte en trygghet i å snakke med noen om det som har skjedd og få vite litt mer om hva som kan og bør gjøres videre. En slik trygghet kan foreldre også gi i de fleste tilfellene, ettersom mange foreldre har vokst opp med sosiale medier og bør kjenne til sidene ved å bruke disse, sier Kleveland.

– I mange tilfeller kan ikke barnet noe for at innholdet er publisert eller delt. Enten fordi de ikke har hatt kontroll over det selv, eller fordi de ikke har kjennskap til hva som kan eller bør deles, samt konsekvensene av å dele eller publisere noe.

– Er det noen klare grenser for alvorlighetsgrad på enkelte krenkelser?

– Grensen kan noen ganger være vanskelig å trekke, men dersom det er tale om bilder som inneholder nakenhet eller seksuelt innhold, eller det er tale om trusler eller lignende kan det være greit å ta kontakt med oss, sier Kleveland.
Nettslett

– Når bør man politianmelde?

– Det må vurderes konkret basert på hvem som står bak – om det er en kjent eller ukjent aktør – og hva som er delt.

– Hvordan går man frem for å politianmelde? Og i hvilke situasjoner ser dere at folk gjerne ber om hjelp fra dere til dette?

– Det beste er som regel å møte opp ved sin lokale politistasjon. De fleste som har meldt inn sak til oss gjør som regel dette selv. Dersom saken er uoversiktlig eller komplisert, eller abonnenten synes det er vanskelig eller skummelt å levere inn en anmeldelse, kan vi vurdere om det er lurt å bistå. Som nevnt ovenfor er det som oftest for å ha trygghet og støtte at dette er ønskelig.

– Har dere noen generelle råd til foreldre som mistenker at barna opplever noe vondt – men kanskje ikke vil snakke om det?

– Foreldre bør prøve en forsiktig tilnærming til situasjonen. Snakk først litt rundt og generelt om emnet. Eksempelvis ved å snakke litt om bruk av mobiltelefoner, hva disse kan brukes til, bruk av sosiale medier, deling av bilder, ytringer og kommentarer, blogger og så videre, sier Kleveland.

– Deretter kan man høre om barnet kjenner eller har hørt om noen andre som har fått noen kommentarer skrevet om seg som de ikke likte, eller om det har vært delt bilder fra for eksempel en skoletur, fest, trening, garderobe. Det kan også dreie seg om en i klassen eller andre elever på skolen – barn får med seg mer enn man tror.

Dette er Nettslett
  • En tjeneste som gir deg profesjonell hjelp til å fjerne uønsket innhold fra nettet

  • Dette kan være ting som er skrevet om deg eller dine barn, eller private bilder som har kommet på avveie

  • Dekker juridisk rådgivning, utgifter til advokat, tapt lønnsinntekt og psykolog

  • Tjenesten gjelder for bruker av abonnementet