Internett

Tre nett-tips til deg som har skolestartere

Skolestart er en tid da mange barn tar steget inn i teknologiens verden for første gang. Her er tipsene du trenger for å gi dem en trygg start.

Bilde av skolebarn

Mange barn får sitt første nettbrett eller PC ved skolestart, og med det følger en hel verden som de må lære seg å navigere i. 

Internett er spennende og moro, men det er også mye barna bør skjermes for. 

– Barn har behov for at foreldre setter rammer for nettbruken, gir veiledning og er tilgjengelige for å gi barn støtte og oppfølgning, forteller rådgiver Kaja Hegg i Redd barna.

At barna bruker internett på en positiv og trygg måte, er det de voksne som må passe på. Men hvordan gjør du det? Her er tre tips for deg som har ferske nettbrukere i hus:

Mer om sikkerhet på nettet

1. Hjelp barna å finne godt innhold

Barn er ikke alltid i stand til å sortere hva som er bra innhold for dem og hva som ikke er det. Derfor er det viktig at voksne tilrettelegger og finner fram til apper og spill som er tilpasset dem. Det går også an å laste ned innhold, slik at barna kun får tilgang til det du ønsker at de skal se, noe som også gjør det enklere å sette grenser for tidsbruken.

– Voksne må ta ansvar for å finne innhold som er tilpasset barnas alder og modenhet, slik at barn får tilgang til god informasjon og til positive medieopplevelser. Små barn bør ikke klikke seg for mye rundt på egenhånd. Det er veldig mye reklame, og det finnes mye som ikke er sant, og barn kan komme bort i bilder og filmer som kan være skremmende. Mesteparten av det som er på nettet er laget for voksne, og mange tjenester og spill har aldersgrenser, forklarer Hegg.

Kaja Hegg i Redd Barna
Kaja Hegg i Redd Barna

Hun anbefaler voksne å gjøre seg kjent med apper og spill før barna får tilgang. Hva er aldersgrensen og hva passer for barnet ditt? 

Ofte er det mulig å tilpasse apper til barnas bruk via innstillingene. Der kan du begrense tilgang til innhold. Å bruke foreldrekontroll kan være lurt for å redusere faren for at barna komme over voldelig eller pornografisk innhold.

Det kan også være lurt å lage regler for bruk av skjerm. Aktiviteter på skjermen har ikke en begynnelse eller slutt som et brettspill eller en bok, og barna trenger hjelp til å avslutte. Lag gjerne faste tidspunkt for skjermbruk. Slik unngår du at skjermbruken går utover andre aktiviteter, og at det blir krangel hver gang skjermen skrus av.

2. Sosiale regler gjelder også på nett

Internett er i høyeste grad en sosial arena der vi prater sammen, spiller sammen og deler bilder og andre ting. For barn betyr det digitale fellesskapet mye; via spill og sosiale medier har de sosial kontakt med venner og andre jevnaldrende.

 Derfor er det viktig at barn lærer at de samme reglene gjelder på nettet som i den virkelige verden. Det handler om å være hyggelig med hverandre, og å inkludere andre i for eksempel spilling.

 – Barn må bli fortalt at det er like viktig å være grei klassekamerat og vise hensyn til hverandre på nettet som det er i klasserommet, forklarer Hegg.

 Det gjelder blant annet deling av bilder. Fortell barna at en skal spørre om lov før en tar bilder av andre, og at en ikke skal dele bilder uten andres samtykke. Det er heller ikke greit å dele en filmsnutt som andre kan bli redde for.

 Som voksen kan du gå foran som et godt eksempel, og la barna høre at du spør om lov før du legger ut bilder av andre, enten det er barn eller voksne. Forklar barna at det du deler i sosiale medier, blir værende ute på nettet.

3. Lær barna å si ifra om mulige farer

Når barna får tilgang til nettbrett og mobil, bør de samtidig forberedes på hva de kommer til å møte på nettet. Det er mye moro, gøy og fint, men det finnes også ubehageligheter og ting som kan være farlige.

Gjennom spill og sosiale medier får barna kontakt med andre, både venner og personer de ikke kjenner. Selv om barna føler seg trygge, er de sårbare for å komme i kontakt med personer vi voksne ønsker å beskytte dem mot. 

– Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet, og fortell dem at ikke alle er den de gir seg ut for å være. Fortell at det er viktig at de sier ifra om de opplever noe ubehagelig på nettet, enten til deg eller en annen trygg voksen. Og at de kan si ifra uten at de mister tilgang på de sosiale nettverkene der de har kontakt med vennene sine, understreker Hegg. 

Ifølge politiet er det nettopp frykten for å bli fratatt tilgang til nettet, som har ført til at barn ikke har sagt ifra til voksne selv om de har opplevd ubehagelige ting. Å skape en god dialog rundt nettbruk, og bruke tid på å snakke med barna om alt de er opptatt av på nettet, mener Hegg gjør det enklere for barna å si ifra hvis de opplever noe de reagerer på.

– Å starte med det som er positivt, bra og gøy gir barn og unge en bedre forståelse av hva som ikke er bra, forklarer Kaja Hegg.

Mer om sikkerhet på nettet