Avvikling av kobbernettet

31. desember 2022 markerer en milepæl i Telenors historie. Da stengte vi ned det mer enn 100 år gamle kobbernettet for egne kunder. Dette nettet ble opprinnelig bygget som et rent fasttelefonnett i 1855 og har tjent det norske folk i mange generasjoner.

På slutten av 1990-tallet ble bredbånd over kobbernettet innført. Løsningen fungerte godt i en tid da kravet til fart og kapasitet ikke var så stort. Men etter hvert som nye og mer moderne løsninger over fiber og mobil ble introdusert, valgte stadig flere kunder bort kobberforbindelsen fordi den rett og slett ikke maktet å møte deres behov for fart, stabilitet og kapasitet.  

Nedstengningen har på den måten i stor grad vært kundestyrt. Høyt strømforbruk, mange feil, mangel på deler og høye vedlikeholdskostnader bidro ytterligere til at beslutningen om avvikling ble tatt. Kobbernettet stod for omtrent halvparten av strømforbruket til hele Telenor Norges infrastruktur. Dette er i størrelsesorden like mye som det årlige strømforbruket til en middels stor norsk by. 

Det største teknologiskiftet i nyere tid
I begynnelsen av 2019 startet vi for alvor arbeidet med å avvikle kobbernettet og å flytte egne kunder over på nye og mer robuste og moderne løsninger. I perioden frem til 2022 bygde vi ekstra mye mobildekning og rullet ut fiber for at alle våre kunder skulle få et fullgodt alternativ. Vi brukte mye tid med privatkunder som hadde behov for hjelp til å få nye tjenester i hus, og vi utviklet gode erstatningsprodukter for kobberbasert fasttelefoni og bredbånd. En stor del av avviklingen skjedde i tett samarbeid med kommunene. Deres kunnskap om lokale forhold var avgjørende for å sikre en målrettet utbygging og mest mulig smidig overgang til nye teknologier.

Bedriftsmarkedet
Moderniseringen gjaldt også våre bedriftskunder. De satt på mer avanserte tjenester som ble driftet på gammel teknologi og måtte følges ekstra tett opp av oss i overgangen til nye løsninger. De etterspurte et nett som var raskt, hadde høy kapasitet og var oppe og stod 24 timer i døgnet, året rundt. Et krav vi på ingen måte kunne innfri med det gamle kobbernettet. 

Den siste samtalen i kobbernettet

Mandag ettermiddag 19. desember 2022 var det omsider slutt for tale over kobbernettet, 142 år etter at den første telefonsamtalen fant sted her til lands. Det historiske øyeblikket ble markert ved at den siste gjenværende telefonkunden i privatnettet, 89 år gamle Ruth Solveig Frågodt ble ringt opp av Telenors konsernsjef, Sigve Brekke.

For Ruth som bor på en gård i skogkanten og har hatt fasttelefon siden 1980-tallet var ikke overgangen til mobilteknologi noe som vekket bekymring. Det som er viktig for henne er at teknologien fungerer og at hun får ringt. Hun var langt fra alene da den siste telefonsamtalen fant sted. Den vesle stuen hennes var full av folk. For både NRK Dagsrevyen, Laagendalsposten og Telenor ønsket å være til stede for å dokumentere det historiske øyeblikket. - Ha det, ha det! Sa Ruth da samtalen var over og la på røret på fasttelefonen for aller siste gang. - Ferdig med det, sa hun og humret til de som var til stede hjemme hos henne.

Siste samtalen over kobbernettet
Foto: Appolone Jerpseth

Oppryddingen godt i gang
Telenor er godt i gang med å rydde opp i linjenettet som ikke lenger er i bruk. I januar 2023 hadde vi kobberutstyr på nesten 4.500 steder, 143.000 kilometer kobberkabler, 500. 000 stolper og 250.000 fordelerskap. Mesteparten av dette skal fjernes, men etter krav fra myndighetene er vi forpliktet til å opprettholde linjenettet og bredbåndssentraler for kunder i selskaper som ønsker å leie seg inn i kobbernettet frem til høsten 2025. Dette gjelder kun for tilbud av bredbåndstjenester (DSL) og ikke taletjenester.

Videre vil en del av stolpene med kobber bli gjenbrukt til framføring av fiberkabler. Disse vil derfor bli stående. Opprydningen vil ta tid, men vi skal rydde opp. Miljøhensyn og ressursgjenvinning vil være førende i dette arbeidet, og gammelt utstyr ivaretas og gjenbrukes.

Fortsetter å bygge nett og dekning i verdensklasse
Samfunnet og arbeidslivet stiller stadig større krav til dekning, kapasitet og bredbåndshastighet. En viktig del av vårt arbeid har vært å sørge for at norske husholdninger har førsteklasses tilgang til internett. Derfor bygger vi den digitale grunnmuren på nytt. Vi har erstattet kobbernettet med fiber og ny mobilteknologi over 4G og 5G. Dette innebærer investeringer på om lag 6 milliarder kroner årlig i ny teknologi som vil gi kundene det beste nettet langt inn i fremtiden.

Vi har et mobilnett i verdensklasse. Vi har tidligere blitt kåret til verdens raskeste. Vi bygger videre på dette. Vi skal ha et nett som ikke begrenser oss, men som gjør at vi i Norge også i fremtiden kan være best når det gjelder å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Våre milliardinvesteringer skal gjøre det enklere å bo og arbeide i hele landet.

Pionerarbeid
Telenor er den første store globale teleoperatøren som har utført et slikt arbeid i en slik skala. Vi kunne avvikle kobbernettet fordi vi hadde gode alternativer på fiber og mobil. Toppåret for kobbernettet var i 1996 med 2,4 millioner abonnenter på fasttelefoni.

Arne Quist
Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen har jobbet tett med norske kommuner for å finne nye løsninger til alle kobberkundene. Her blant kobberkabler på Fagerborg sentral i Oslo. (Foto: Martin Fjellanger).