Pressemeldinger

Telenor Norge med ny organisasjonsstruktur

Telenor Norge endrer organisasjonsstruktur for å levere mer verdi til kundene og sikre vekst. Selskapet forenkler oppsettet for markedsdivisjonene, og viderefører satsingen på bredbånd- og mobilutbygging. Endringene fører til et redusert bemanningsbehov.
Administrerende direktør for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen.

(Fornebu, 24. januar 2023) Telenor Norge endrer organisasjonsstruktur for å levere mer verdi til kundene og sikre vekst. Selskapet forenkler oppsettet for markedsdivisjonene, og viderefører satsingen på bredbånd- og mobilutbygging. Endringene fører til et redusert bemanningsbehov.

- Vi ønsker å være enda mer kundefokuserte og fremstå tydelig som ett Telenor, uavhengig om du er bredbånds-, TV- eller mobilkunde hos oss. Samtidig skal vi øke verdiskapingen og effektivisere måten vi jobber på. Derfor gjør vi endring på noen av divisjonene våre, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør for Telenor Norge.

Telenor Norge får én divisjon rettet mot forbrukermarkedet, på tvers av mobil, bredbånd og TV. Samtidig etablerer Telenor én felles kundeservice på tvers av tjenesteområdene for å betjene kundene enda bedre. Også på andre områder gjør Telenor organisasjonsjusteringer, og Telenor Norge består nå av seks divisjoner. En av dem er nyopprettede Infrastructure Growth, som skal sikre kundevekst og nettverksutnyttelse for fiber og mobil infrastruktur, og sørge for at Telenors kunder over hele landet får tilgang til nett i verdensklasse.

- Telenors suksess kommer som konsekvens av at selskapet hele tiden har vært endringsvillig og ligget i forkant av den teknologiske utviklingen. Bransjen vår er i konstant endring med rask digitalisering, og det medfører at også vi må omstille oss i takt med både utvikling i kundebehov og teknologi. Samtidig har vi et behov for kostnadsfokus i en situasjon der prisnivået på mange av våre innsatsfaktorer har økt kraftig, sier Engebretsen.

Organisasjonsendringene fører til en bemanningsreduksjon av fast ansatte i størrelsesorden 200 årsverk.

- Endringene vi nå gjennomfører innebærer at vi får færre ledere og flatere struktur, samt at roller og arbeidsmåter blir endret for at vi skal levere på de målene vi har satt oss. Omstillingsprosesser som dette er krevende for de berørte. Det er likevel helt nødvendig at vi fornyer oss og skaper økt verdi for kundene, samtidig som vi ivaretar Telenors konkurransekraft i en utfordrende tid preget av høy makroøkonomisk usikkerhet, sier Engebretsen.

Telenor Norge vil samtidig fortsette sitt fokus på kostnadskontroll i 2023. I tillegg til bemanningsreduksjonen nevnt ovenfor, vil det i løpet av året komme naturlig avgang blant ansatte og en betydelig reduksjon i antall innleide konsulenter. I sum er dette estimert til å være i samme omfang som reduksjonen av faste ansatte.

Fast ansatte som blir berørt av bemanningsreduksjon vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand.

Les mer om Telenor Norges nye divisjonsstruktur og ledelse.