Pressemeldinger

Telenor går nye veier for klimavennlig fiberutrulling

Tunge maskiner står for omtrent 80 prosent av CO2-utslippene fra maskinparken på anleggsplassene. Telenor er Norges første teleselskap som tester ut elektrisk gravemaskin for en mer klimavennlig utrulling av fiber og 5G.
Den ser ut som en vanlig gravemaskin. Men den er el-drevet, hel utslippsfri og nærmest uten støy. Til glede for miljøet og de som jobber med den. Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 27. juni 2022) Tunge maskiner står for omtrent 80 prosent av CO2-utslippene fra maskinparken på anleggsplassene. Telenor er Norges første teleselskap som tester ut elektrisk gravemaskin og el-lader for en mer klimavennlig utrulling av fiber og 5G.

Tall fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DfØ) viser at maskindrift og kjøretøy på anleggsplasser bidrar til store klimagassutslipp. Gravemaskiner, hjullastere og dumpere kan stå for omtrent 80 prosent av CO2-utslippene fra maskinparken på en anleggsplass. Nå benytter Telenor en elektrisk gravemaskin til å legge fiber i Østre Toten.

Klima- og bærekraftsdirektør Tina Hageberg Sølvberg i Telenor Norge er svært glad for at de sammen med entreprenørene arbeider med løsninger som kan ta ned klimafotavtrykket.
– Graving utgjør en betydelig del av arbeidet med fiber- og 5G-utrullingen, og vi er interessert i å finne løsninger som kan redusere utslipp. De store, tunge maskinene er nå tilgjengelige med utslippsfri teknologi og Telenor ønsker å få praktisk erfaring med elektriske gravere, sier Sølvberg.

En rullende ladebank sørger for at også ladingen skjer på en klimavennlig måte. Foto: Martin Fjellanger

Motiveres av tiltak rundt det grønne skiftet

Tessta Connect og morselskapet Transtema Group AB har målsetting om å være ledende i klimaarbeidet blant telekom-entreprenører, og jobber tett med Telenor.

– Tessta motiveres av å bli utfordret. Vi setter pris på å ha en kunde som viser vei i det grønne skiftet. For å nå våre egne og Telenors mål er vi helt avhengig av å tenke nytt og aktivt teste ut nye løsninger på tradisjonelle arbeidsoppgaver. Å kunne gjøre dette pilotprosjektet gir oss verdifull læring som gjør oss i stand til å implementere utslippsreduksjon i takt med målene. Gravearbeid står for en stor del av produksjonen i telekom-utbygging, og derfor er det viktig å se på hvordan vi kan bruke nullutslippsmaskiner med effektiv ladelogistikk, sier Roger Selmersen, daglig leder i Tessta Connect.

Aktivt arbeid for å oppnå klimamålene

Telenors utslipp knyttet til kjøp av varer og tjenester utgjør nær 97 prosent av selskapets utslipp.

– Vi er bevisst vår rolle som en aktiv innkjøper og den makten som kommer med å ha betydelig innkjøpsmakt, også innen klima og miljø. Vi bruker innkjøpsmakten til såkalte «innovative anskaffelser» for å fremme innovasjoner og ny grønn teknologi – som her på Toten ved å teste ut elektrisk gravemaskin for første gang, forteller Hageberg Sølvberg.

Telenor arbeider også etter vitenskapsbaserte klimamål.

– Dette innebærer at vi krever at våre leverandører er knyttet til denne standarden og dermed leverer i henhold til Parisavtalen. Målet er at 68 prosent av våre innkjøp innen 2025 skjer fra leverandører med nettopp vitenskapsbaserte klimamål – Science Based Targets, som er den internasjonale gullstandarden, sier Hageberg Sølvberg.

Fakta om Telenors klimaarbeid:

Telenor har som mål å bli karbonnøytrale innen 2030. I tillegg til å bli karbonnøytrale vil Telenor bruke sin teknologi til å bidra til utviklingen av grønne løsninger.

Telenors tiltak for å nå målet om karbonnøytralitet i 2030 skjer langs tre spor:

1) Telenor skal redusere egne utslipp

2) Telenor skal påvirke våre leverandører til å redusere sine utslipp

3) Telenor skal muliggjøre utviklingen av utslippsreduserende teknologi

Les mer om Telenors klimaarbeid her:

https://www.telenor.no/om/samfunnsansvar/artikler/klima-miljo/

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Roald Orheim, informasjonssjef Telenor Norge, telefon: 957 74 993, e-post: roald.orheim@telenor.no

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse