Pressemeldinger

Telenor forbedrer innendørsdekningen

Dårlig innendørsdekning er snart historie. Telenor begynner nå utrullingen av WiFi tale, som gjør det mulig å bruke mobilen til å snakke med over det trådløse nettet (WiFi). Som første bedrift har NTNU testet ut den nye teknologien.
Alt-tekst

(Fornebu, 28. juni 2016) Dårlig innendørsdekning er snart historie. Telenor begynner nå utrullingen av WiFi tale, som gjør det mulig å bruke mobilen til å snakke med over det trådløse nettet (WiFi). Som første bedrift har NTNU testet ut den nye teknologien.

Aldri har det vært bedre mobildekning i Norge, men aldri har det vært bedre isolerte bygg heller. Det har mange i moderne kontorlokaler smertelig fått erfare. Mange bygg er isolert og konstruert slik at mobilsignaler ikke har mulighet til å trenge inn. 

– Jeg har vært på utallige kundebesøk og befaringer for å utrede dårlig innendørsdekning, og i mange møter med byggebransjen for å finne løsninger på materialbruk og byggeteknikk. Frem til nå har tiltak for å bedre innendørsdekningen vært både krevende og svært kostbare. Endelig lanserer vi WiFi tale, og jeg kan si at de som sliter med dårlig innendørsdekning, kan glede seg, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor.

Klar tale fra dag én
NTNU er en av utvalgte piloter som har testet ut WiFi tale. Før slet både ansatte og studenter med å kommunisere med omverdenen fra flere deknings-dødsoner på universitetet. 

– I en årrekke har vårt personale og studentene klagd på innendørsdekningen. Lokale forbedringer har tatt lang tid med dagens teknologi. Da vi fikk testet mobilsamtaler over WiFi-nettet, var det klar tale fra dag én, sier seksjonssjef Terje Buseth ved NTNU.

Rent teknisk dreier WiFi tale seg om en løsning som gjør det mulig for mobilen din å veksle sømløst mellom 4G-nettet og WiFi-nettet. Det skjer uten brudd på samtaler eller at du må gjøre noe med mobilen i det du kommer utenfra og går inn i en bygning med dårlig innendørsdekning. 

– Før måtte vi gå til et område med god nok dekning og stå der til samtalen var over, men nå kan vi gå inn og ut uten å tenke på dekning på mobilen. Jeg tror mange som sliter med dårlig innendørsdekning vil spare både tid og frustrasjon når WiFi tale blir tilgjengelig for alle, sier Terje Buseth. 

 ”NameDekningsdirektør Bjørn Amundsen (t.h.) og Ove Fredheim, direktør for Telenors Bedrift, tester den nye løsningen.

10 prosent av alle klager
WiFi tale vil i første omgang bli tilgjengelig via mobiltelefonen Sony Z5, og teknologien som gjør det mulig å veksle mellom WiFi og mobilnettet (4G) vil bli tilgjengelig på andre mobilmerker i løpet av året. 

Hele 10 prosent av alle henvendelser til Telenors kundeservice har dreid seg om dårlig eller manglende innendørsdekning, og det er særlig bedrifter som har hatt utfordring i nye kontorbygg. 

– For norske bedrifter som både tenker økonomi og miljø med god isolering av bygg, men som selvsagt er helt avhengig av ypperlig kommunikasjon, så vil WiFi tale være svært etterlengtet. Vi er selvsagt glade for å være først ute med dette, og ser frem til at teknologien snart blir tilgjengelig på flere mobiler, sier Ove Fredheim, direktør for Telenors bedriftsmarked.

Fakta om WiFi tale
• WiFi tale er en tjeneste tilgjengeliggjort via 4G tale-plattformen og sikrer at kunder kan ringe og sende SMS på vanlig måte over WiFi-nett i Norge, du trenger ikke laste ned noen app.
• Det er mulig å veksle mellom 4G- og WiFi-nettet, men ikke til 2G/3G-nettet. Telenor bygger ut 4G på alle steder med 2G og 3G og arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av 2017. Sømløs handover til 4G sikrer at du ikke får samtalebrudd når du beveger deg fra et område med 4G-dekning og inn i en sone med dårlig eller ingen mobildekning, og vice versa.
• Tilgang til WiFi gir tilgang til mobilnettet, selv uten mobildekning.
• Det er ingen begrensning på hvilke WiFi-nett i Norge som kan brukes, men det er viktig med god kapasitet på det trådløse nettverket.
• Først tilgjengelig på Sony Xperia Z5, Compact og Premium.
• Tjenesten er inkludert i kundens mobilabonnement, og trafikken bruker av taleminuttene – helt likt som for 2G /3G.
• For å aktivere WiFi tale må du ha en mobiltelefon som støtter teknologien. Les mer her:
For bedriftskunder | For privatkunder

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Aril Meling, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 905 15 800, per-aril.meling@telenor.com