Pressemeldinger

Strømstans problematisk for Telenors basestasjoner

Vinterværet med tungt snøfall og kraftig vind har gjort mange strømløse. Utfall i strømnettet rammer etter en stund også Telenors basestasjoner.
Strømstans fører etter kort tid ofte til utfall og i noen tilfeller feilsituasjoner på Telenors basestasjoner. Foto: Martin Fjellanger.

(Fornebu, 28. januar 2018) Vinterværet med tungt snøfall og kraftig vind har gjort mange strømløse. Utfall i strømnettet rammer etter en stund også Telenors basestasjoner.

– Vi har økt batterikapasiteten på basestasjonene de siste årene og jobbet med robustifisering av hele mobilnettet, men ved lengre strømutfall går etter hvert batteriene på basestasjonene tomme for reservekraft. Vi helt avhengige av strøm for å kunne feilsøke og feilrette på vårt utstyr. Derfor går vi alltid i dialog med lokale strømleverandører for å få prioritert feilretting på strømtilførsel der vi har kritisk infrastruktur ved større kraftutfall, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen forteller at vinterværet er utfordrende for Telenors basestasjoner. Foto: Martin Fjellanger.

Gjennomgår beredskapsplaner
Driftsmiljøene i Telenor gjennomgår sine beredskaps- og vaktplaner når ekstraordinære situasjoner oppstår for å kunne håndtere hendelsen best mulig. Entreprenørene blir også varslet om økt beredskap for håndtere eventuelle feilsituasjoner.

– Når vi ser at ekstraordinært uvær er på vei, har vi gode rutiner på å sjekke alle beredskapslagre for reservedeler og klargjøre for eventuell beredskap. Kraftige uvær vil alltid kunne slå ut strøm- og teleinstallasjoner. Kunder må derfor være forberedt på at feil vil kunne skje og at rettearbeid andre steder i landet vil kunne ta noe ekstra tid, sier Amundsen. Ofte er også veier stengt og fremkommeligheten vanskelig eller umulig.

Normalt vil en basestasjon avhengig av trafikk og hvor den står ha en batterikapasitet på 2-4 timer. Vi kan heller ikke starte feilretting før strømmen er tilbake i et område. Det er først da vi kan se om det er andre følgefeil i nettet. Unntaksvis finnes nødstrøm med dieseltanker men selv da vil mobilnettet kunne være nede av andre årsaker.
Vi gjør alt vi kan for å rette feil raskest mulig, men er avhengig av et oppegående kraftnett.

Kommuner har også ansvar
Telenor har forståelse for at det er alvorlig for kommunene og deres innbyggere å være uten mobildekning. Vi forsikrer at vi har høyeste beredskap og gjør det vi kan for å få opp igjen mobildekningen så fort som mulig. Telenor er en beredskapsorganisasjon som sørger for digitale tjenester 24 timer i døgnet. 

Amundsen minner om at kommunene også har en beredskapsplikt ved bortfall av e-komtjenester, noe Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har vært tydelig på. I større kriser koordinerer vi svært ofte sammen med fylkene sine beredskapsledere rundt prioritering prioritering.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør Telenor Norge
Telefon: 900 21 000, ba@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse