Pressemeldinger

Ruth (89) tok den siste samtalen i kobbernettet

Telenor har nå stengt kobbernettet for egne kunder og flyttet de over på nye, mer robuste og moderne løsninger. Opprydding i kobberlinjenettet er allerede godt i gang.
Ruth Solveig Frågodt i Flesberg i Buskerud var den siste fasttelefonkunden igjen på kobbernettet. Hun har nå fått en ny hjemmetelefonløsning over mobilnettet. (Foto: Appolone Jerpseth)

(Fornebu, 19. januar 2023) Telenor har nå stengt kobbernettet for egne kunder og flyttet dem over på nye, mer robuste og moderne løsninger. Opprydding i kobberlinjenettet er allerede godt i gang.

Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge. (Foto: Martin Fjellanger)

Store besparelser

Når det gamle kobbernettet ikke lenger er i bruk, gir dette store besparelser i form av vedlikehold og strømutgifter. Telenors kobbernett har stått for omtrent halvparten av strømforbruket til Telenors infrastruktur. Dette er like mye som en middels stor by forbruker hvert år.

Saneringen av kobbernettet innebærer å tømme bygg og rom helt eller delvis. I noen tilfeller blir bygg fjernet, andre overlates til grunneier eller selges.

I tillegg kommer fysisk opprydning av Telenor-eid utstyr i alle landets kommuner. Alt utstyr skal sorteres og fraktes til energigjenvinning eller gjenbruk. For eksempel vil kreosotstolpene forbrennes på spesialanlegg for å sikre at kreosot ikke siver ut i miljøet. Kobberkablene er også en viktig ressurs som gjenvinnes.

Fakta

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Magnus Line, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 415 00 632 eller pressetlf. på 800 80 900, magnus.isaksen-line@telenor.no
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse