Pressemeldinger

​Respekterte hytteforbudet – raskt tilbake etterpå

Nordmenn respekterte hytteforbudet, men elsker hytta si, og var raskt tilbake på hytta da forbudet ble opphevet. En undersøkelse fra Telenor viser at nordmenn har høy tillit til at myndighetene forvalter anonym kundeinformasjon fra teleselskapene på en trygg måte.
De fleste hyttene stod tomme under hytteforbudet, men ble fylt opp igjen så snart forbudet var opphevet, viser tall fra Telenor. Foto: Ingrid Dietrichsson.

(Fornebu 11. mai 2020) Nordmenn respekterte hytteforbudet, men elsker hytta si, og var raskt tilbake på hytta da forbudet ble opphevet. En undersøkelse fra Telenor viser at nordmenn har høy tillit til at myndighetene forvalter anonym kundeinformasjon fra teleselskapene på en trygg måte.

Tall fra Telenor bekrefter at hyttekommunene ble tømt for folk da forbudet ble innført. I landet som helhet falt mobiliteten ned til rundt 44 prosent av normalnivåer da myndighetene innførte korona-tiltakene i midten av mars. Nedgangen i mobilitet var spesielt markant i typiske hytte- og vintersportskommuner. Det var særlig i hyttekommunene Trysil, Vinje, Hol og Voss at reiser falt mest. Nedgangen i mobilitet var på hele 74 prosent i Trysil, 73 prosent i Vinje og Voss, og 72 prosent i Hol.

Strømmet tilbake

Så snart forbudet ble fjernet så strømmet folk til hyttene sine igjen. Sirdal opplevede den aller kraftigste økningen i trafikk, hele 1371 prosent, i løpet av den første helgen etter at hyttelivet ble lovlig igjen (25-26 april). På samme tid økte også trafikken med 343 prosent i Oppdal, 301 prosent i Hol, 436 prosent i Vinje, og 358 prosent i Trysil sammenliknet med normalverdier før korona-tiltakene ble iverksatt.

Med våren i rask anmarsj viser også Telenors siste mobilitetsdata en sterk økning i trafikk i typiske sommerhytte-kommuner. I Hvaler har trafikken omtrent firedoblet seg helgen 2.-3. mai sammenliknet med begynnelsen av mars, mens Kragerø opplevde nesten tredobling i samme periode. I Norge som helhet var mobiliteten fortsatt relativt lav, omtrent 27 prosent under normalnivåer.

Mobilitetsdata viktig i pandemi-arbeidet

I en undersøkelse gjort av Telenor Research i april 2020, svarte over 60 prosent av 1200 spurte nordmenn at de var positive til at myndighetene brukte anonyme lokasjonsdata under utbrudd av alvorlig smittsom sykdom.Ove Fredheim, leder av Telenor bedrift, understreker at mobilitetsdataene de forsyner offentlige myndigheter og andre kunder er hundre prosent anonyme. Foto: Martin Fjellanger.


Ove Fredheim i Telenor Bedrift sier funnene i mobilitetsdata i hyttekommunene og undersøkelsen fra Telenor, bekrefter at slik data er et viktig grunnlag for offentlig myndigheter i arbeidet med å bekjempe pandemien.

– Vi ser at våre anonymiserte data er avgjørende for at myndighetene skal kunne holde oversikt over hvor folk til enhver tid befinner seg. Vi forsyner også myndighetene med mobildata, slik at de på en enkel og effektiv måte kan varsle folk. Dataene er 100 prosent anonymisert og kan ikke brukes til å identifisere enkeltindivider eller bedrifter. Sikkerhet er vår viktigste prioritering, understreker Fredheim.

Fakta om mobiliteten målt i utvalgte kommuner:

Kommune Mobilitet Prosentvis endring i mobilitet:
Nedgang i mobilitet 5 april 26.apr 03.mai
Trysil 74 % 358 % 383 %
Vinje 73 % 436 % 436 %
Voss 73 % 217 % 223 %
Hol 72 % 301 % 301 %
Sirdal 61 % 1371 % 317 %
Ringebu 58 % 140 % 124 %
Kragerø 53 % 218 % 295 %
Oppdal 49 % 343 % 375 %
Sigdal 46 % 403 % 317 %
Hvaler 17 % 378 % 441 %
NORGE 56 % -31 % -27 %

Fakta om mobilitetsdata

Mobility Analytics-tjenesten bruker bare datasett fra grupper på minst 20 personer eller mer, som aggregeres og anonymiseres før de kan analyseres til ulike formål. Dersom det er mindre enn 20 personer på en lokasjon vil datasettene bli forkastet, og det vil ikke være mulig å re-identifisere en enkeltperson eller en spesifikk mobiltelefon. Personvern har stått sentralt for tjenesten helt fra starten og Mobility Analytics har også blitt presentert for Datatilsynet. Alle dataene lagres også hos Telenor Norge som er underlagt sikkerhetsloven og dermed ekstra strenge sikkerhetskrav.

For ytterligere informasjon:

Fredrik Tangeraas, kommunikasjonssjef Telenor, telefon +47 92 46 46 99,

e-post: fredrik.tangeraas@telenor.com

eller kontakt oss på pressetlf. på 800 80 900; Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse