Pressemeldinger

Ny sikkerhetstjeneste til mobilkunder

Hacking, ID-tyveri, cyberkriminalitet og nettsvindel tiltar i omfang. Som den første mobiloperatør i Norge, lanserer Telenor en sikkerhetstjeneste til norske mobilkunder. Tjenesten skal beskytte kundene mot ID-tyveri og ulovlig spredning av digital informasjon og innhold.

(Fornebu, 6. mars) Hacking, ID-tyveri, cyberkriminalitet og nettsvindel tiltar i omfang. Som den første mobiloperatør i Norge, lanserer Telenor en sikkerhetstjeneste til norske mobilkunder. Tjenesten skal beskytte kundene mot ID-tyveri og ulovlig spredning av digital informasjon og innhold.

– Digital sikkerhet blir viktigere jo mer vi deler om oss selv, og nordmenn generelt etterspør løsninger som gjør at de vet at sikkerheten ivaretas av kyndige. De er opptatt av sikkerhet, og vil ha enkle løsninger. Det er derfor vi som første mobilselskap i Norge lanserer en slik sikkerhetsløsning, sier leder for Telenors mobildivisjon, Bjørn Ivar Moen.
På en pressekonferanse i dag lanserte Telenor nye abonnement og nye tjenester. Fra venstre: Forretningsleder for  moderne tjenester, Siv Bayegan, mobilsjef Bjørn Ivar Moen og leder for Telenors sikkerhetssenter, Gunnar Ugland. Foto: Martin Fjellanger

Den nye tjenesten har fått navnet Sikker ID, og er en sikkerhetstjeneste med forsikring mot ID-tyveri, bistand til å stoppe spredning av sensitive data (bilder, video o.l.), og en løsning som saumfarer nettet for å oppdage spredning av persondata. Sikker ID vil være inkludert i det nye abonnementet Trygg og kan kjøpes som tilleggstjeneste i alle andre abonnement.

Organisert kriminalitet
– Dessverre er det behov for Sikker ID. Ifølge Norsk senter for informasjonssikring opplever 150.000 nordmenn i året at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger. De tror også det er store mørketall bak disse tallene, sier Bjørn Ivar Moen.

Ifølge en fersk undersøkelse utført for Telenor av Kantar TNS, er fire av ti veldig bekymret for at persondata skal komme på avveie eller at de blir utsatt for ID-tyveri.

Leder for Telenors sikkerhetssenter, Gunnar Ugland, forteller at én av seks (16 %) har opplevd digitale innbrudd i sin epost, sosiale medier eller andre personlige digitale kontoer.Foto: Martin Fjelanger

Samme undersøkelse viser at kun åtte prosent vet hva de kan gjøre for å sjekke om deres digitale informasjon er på avveie på nettet.

– Cyber-kriminalitet, nettsvindel og ID-tyveri tiltar i omfang, og digitale nordmenn er attraktive mål både for organiserte kriminelle og misbruk på nett, sier leder for Telenor sikkerhetssenter, Gunnar Ugland.

Det sorte markedet
Ifølge Telenors sikkerhetssenter har kriminelle virksomheter i Europa profesjonalisert måten de misbruker store mengder med innloggingsinformasjon og kredittinfo. Ofrene er fra hele verden, og ofte selges lange lister med e-poster, passord eller kredittkortinformasjon på nettets såkalte «sorte marked».

– Stadig flere blir bevisst sin egen digitale sikkerhet, men det er få som vet hvordan de i praksis skal sikre seg, sier Ugland.

Telenors nye tjeneste overvåker en rekke kilder og varsler kunden hvis e-postadressen er i ferd med å bli brukt i svindeløyemed.

I tillegg er kunden og hele familien sikret advokathjelp hvis de blir ofre for svindel, misbruk eller ID-tyveri.

Nytt fleksibelt abonnement
En annen trend i markedet er økende databruk, og flere av Telenors kunder etterspør fleksible abonnement fordi de har et varierende databehov.

– Vi må hele tiden endre abonnementene våre i takt med nye kundebehov, og er glade for endelig å kunne introdusere Fleksi, som jeg tror vil føre til et skift i måten vi tenker om mobilabonnement på. Abonnementet gir mer frihet og tilpasser seg din databruk. Dermed slipper du å bekymre deg om hvor mye mobildata du skal bruke, og om datapakka er stor nok, sier Bjørn Ivar Moen.

Med Fleksi får du automatisk mer data dersom du har behov for det, og du går tilbake til startpunktet hver måned. Fleksi er primært for de som bruker fra 5 Gigabyte (Gb) mobildata månedlig eller har varierende dataforbruk.

– Fleksi er en trygg datastige som vil passe godt for de som forventer ekstra mye av oss som mobiloperatør, sier Moen.

Sikker ID lanseres i samarbeid med HELP og Eyeonid Group AB.

Les mer om de nye abonnementene og Sikker ID her

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Caroline Lunde, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 971 55 855, e-post: caroline.lunde@telenor.com
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse