Pressemeldinger

Mobilpuls: 820 millioner bilder - 24 millioner videoer i skyen

Smarttelefonens inntog har satt fart i nordmenns fotografering. Og bildene lagres i skyen. Nordmenn har til nå lagret cirka 820 millioner bilder i Min Sky. Samtidig som bilder deles vilt, ser Telenor en sterk økning i videobruk.
– Telenor registrerer at én av fire godt voksne mobilkunder bruker Min Sky, mens bare fire prosent av ungdommene sikrer bildene sine i Min Sky. En annen trend er at kvinner er langt bedre på å lagre filer enn menn.

(Fornebu, 14. mars 2018) Smarttelefonens inntog har satt fart i nordmenns fotografering. Og bildene lagres i skyen. Nordmenn har til nå lagret cirka 820 millioner bilder i Min Sky. Samtidig som bilder deles vilt, ser Telenor en sterk økning i videobruk.

Aldri tidligere har fotografiet stått så høyt som nå. For mange er fotografering en del av hverdagen. Utviklingen tok av etter at mobilen ble folke-kameraet. Du har det med deg overalt, og kvaliteten på mobilkameraene er blitt stadig bedre.

Vi har nå et mobilnett som tillater folk å være på nett nærmest hele tiden, og dele bilder og videoer, sier Bjørn Ivar Moen, mobilsjef i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger.

Bjørn Ivar Moen, mobilsjef i Telenor Norge peker på trendene.

– Mens bilder tidligere dreide seg mye om å bevare minner, er hovedtrenden nå å dele øyeblikk. Sosiale medier er her en sterk driver. Til sist kommer utviklingen i mobilnett. Vi har nå et mobilnett som tillater folk å være på nett nærmest hele tiden, og dele bilder og videoer.

Dersom en skrev ut alle cirka 820 millioner bildene i 10x15 cm og la dem etter hverandre ville det bli ca. 124.000 km bilder, eller drøyt tre ganger rundt jordkloden.

Antall videoer lagret av norske brukere i Min Sky er ca. 24 millioner. Ifølge estimat fra Telenor utgjør dette ca. 950 millioner minutter, eller nesten 16.000 timer med video.

Bedre forhold for foto
Det er særlig tre forhold som har ført til at fotografiet har fått en forsterket rolle i samfunnet:

  • Utviklingen av mobiltelefoner. Telefonene har stadig bedre kamerakvalitet og minnekapasitet. Det gjør at fotografering er blitt enklere.
  • Sosiale medier. Nordmenn er storforbrukere av sosiale medier, og deler i stadig større grad bilder og film med omverdenen.
  • Mobilnett som sikrer rask overføring og nedlastning av bilder. Du kan ta bilder hvor du er, når du vil. Det er særlig spektakulære turbilder som gjerne deles. Og mobildekningen er nå så god at du kan dele skrytebildene dine fra nær sagt alle avkroker.

Måten å ta vare på bildene har endret seg i takt med utviklingen av skybaserte løsningen. Det tradisjonelle fotoalbumet viker plass for sky-løsninger for stadig flere.

– Telenor tilbyr lagringstjenesten Min Sky, som hjelper fotoivrige til å ta vare på bildene sine. Tjenesten kan benyttes av alle, ikke bare Telenor-kunder, men sistnevnte har ubegrenset lagring av bilder i sitt mobilabonnement, forteller Moen. I tillegg til å lagre, gjør albumfunksjonen i Min Sky det lettere å organisere bildene og dele bildene med familie og venner.

Voksne brukere av Min Sky
Ifølge en fersk analyse av Min Sky-brukere, ser vi at det er godt voksne som er de flinkeste til å lagre bildefilene sine, mens barn og ungdom er de som er minst opptatt av å bevare minnene sine.

– Telenor registrerer at én av fire godt voksne mobilkunder bruker Min Sky, mens bare fire prosent av ungdommene sikrer bildene sine i Min Sky. En annen trend er at kvinner er langt bedre på å lagre filer enn menn, hele 60 prosent av de aktive Min Sky-brukerne er kvinner, opplyser Bjørn Ivar Moen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse