Pressemeldinger

Hastighetsrekord i mobilnettet

For første gang er det oppnådd hastighet på over 1 gigabit i sekundet (1 Gbit/s) i mobilnett i Norge. Dette skjer som følge av at Telenor har igangsatt en pilot på ny teknologi i mobilnettet.
Under pressekonferansen på Mobile World Congress i Barcelona fortalte Telenor om evolusjonen fram mot 5G. Fra v: Christer Eneroth (leder for Strategi i teknologidivisjonen), Berit Svendsen (leder for Telenor Norge) og Bjørn Ivar Moen (leder mobil)

(Fornebu 28. februar 2018) For første gang er det oppnådd hastighet på over 1 gigabit i sekundet (1 Gbit/s) i mobilnett i Norge. Dette skjer som følge av at Telenor har igangsatt en pilot på ny teknologi i mobilnettet.

Det er testing av såkalt Gigabit LTE Telenor nå gjennomfører. Telenor har bygd teknologien inn i det eksisterende 4G-nettet.

I video under kan du se Norges første offisielle demo av Gigabit LTE i mobilnettet.

- Nå skal vi gjøre oss erfaringer med den nye teknologien, som vi vurderer å bruke for å styrke kapasiteten og dekningen utvalgte steder. Hvordan vi vil anvende Gigabit LTE avhenger av de endelige testresultatene, sier leder for Strategi i teknologidivisjonen, Christer Eneroth.

Telenor tester nå Gigabit LTE i Telenors besøkssenter, Telenor Expo.

Evolusjon mot 5G

- En betydelig del av antennene i Telenors mobilnett er klargjort for denne nye løsningen. Samtidig som vi bedrer kundenes mobilopplevelser, er dette en del av vår evolusjon mot 5G, sier Eneroth.

Eneroth påpeker at selv om 4G-nettet blir hurtigere og får mer kapasitet, buker mobilkundene stadig mer data samtidig som Telenor ser konturene av nye tjenester som vil kreve 5G. Forskning og teknologiutvikling har gjort fremskritt siden 4G-standardene ble laget. En del av dette finner veien til 4G, slik som Gigabit LTE, men for en del av nyvinningene kreves en større endring, altså 5G.

- Telenor har de siste år hatt en årlig datavekst på 55-60 prosent, og vi tror at veksten vil fortsette med 40-50 prosent de neste årene. Fra 2013 til 2023 så utgjør det en aggregert vekst på 50 ganger eller 5000 prosent, sier Eneroth.

I videoen vises en Ookla Speedtest-måling på 1023 Mbit/s, og dette er oppnådd i Telenors mobilnett, med Telenors vanlige 4G-frekvenser, og med kommersielt tilgjengelig nettutstyr og mobiltelefon.

Fakta:

Byggesteinene for å videreutvikle radiogrensesnittet i 4G-nettet videre: Spleising av flere frekvenser, for å oppnå høyere total kapasitet og høyere topphastigheter, tettere pakking av informasjonen i radiosignalet, og mer avanserte MIMO-antenner. Begge de to siste handler om å få mer ut av hver Hertz med spektrum.

Om MIMO-antenner: MIMO betyr multiple in – multiple out, altså mange små antenneelementer inne i selve antennen kan sende og motta flere parallelle datastrømmer samtidig, og dermed mangedoble kapasiteten. Telenor har benyttet MIMO (to antenner) siden introduksjonen av 4G, men introduserer nå ende råere MIMO.

Telenor fokuserer på å gjøre mest mulig av det spektrumet vi har tilgjengelig for kundene i form av økt ytelse i nettet. Her har vi gjort mye de siste årene: Vi har lansert 4G+ og 4G++, og rullet ut betydelig med ekstra 4G-frekvenser i byer og tettsteder. Telenor har to målsetninger med dette: Å dimensjonere nettet for å holde tritt med den sterke trafikkveksten, og å sørge for at det er Telenors kunder som alltid skal ha de beste opplevelsene.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse